Felvételi tájékoztató

 

 

Beiskolázási tájékoztató

(pdf)

Jelentkezz hozzánk!

 Jó tudni, hogy jól választhass
Jó tudni, hogy jót választhass
Jó tudni, hogy minket választhass

Egészségügyi karunk a Miskolci Egyetem egyik legfiatalabb, de talán a legintenzívebben fejlődő kara. Az intenzív fejlődés hátterében napjainkban mutatkozó munkaképesség felértékelődése és az ezzel összefüggő , az egészség, mint érték előtérbe kerülése áll. Ezek a folyamatok elengedhetetlenné teszik az egészségügy területén tevékenykedő jól képzett szakemberek jelenlétét.. Karunkon az egészségügyi képzési ágon belül meglévő valamennyi alapszak közül választhat a hozzánk jelentkező. Külön érdekességként említenénk, hogy egyike vagyunk az ország azon egészségügyi felsőoktatási intézményének ahol egy alapszakhoz egy szakirány tartozik.

 
EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK
VÉDŐNŐ SZAKIRÁNY (nappali és levelező képzés is, levelező képzés Sátoraljaújhelyen)

A szakot azoknak ajánljuk, akik gyermekek körében szeretnének tevékenykedni, akik szívesen dolgoznának az egészségvédelemben az anya-, csecsemő- és gyermekgondozás vagy az iskola-egészségügy területén. A védőnő az egyetlen olyan szakember, aki hivatásából eredően, rendszeresen látogatja otthonában a családokat. Osztozik a gyermekvárás örömében, segít a szülésre való felkészítésben, a szülés után a csecsemő gondozásában, a kisgyermek életritmusának, szokásainak alakításában.

A védőnői munka kiterjed a családok egészségügyi és szociális problémáinak felismerésére, lehetőség szerinti megoldására, a családok mentálhigiénés támogatására, problémamegoldó kapacitásuk növelésére, valamint az egyének, családok és közösségek egészségfejlesztésének előmozdítására.

 

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK
KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS SZAKIRÁNY (nappali és levelező képzés is)

A képalkotó diagnosztikai végzettséggel rendelkezők a hagyományos röntgenvizsgálatok és az új képalkotó eljárások: CT, MRI, az intervenciós radiológia, a sugárterápia terén tevékenykednek. A modern diagnosztikai berendezések segítségével az emberi testről, annak szerveiről, olyan metszeti és két-, vagy háromdimenziós képet lehet már napjainkban készíteni, amilyenre eddig csak az emberi test megnyitása (műtét) után volt lehetőség. Így a technika fejlődésével egyre inkább előtérbe kerül az orvos munkáját támogató képalkotó diagnosztikai végzettségű szakember alkalmazása kórházakban, diagnosztikai laboratóriumokban, kutatóintézetekben.

 

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK
GYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNY

A szakot azoknak ajánljuk, akik számára a egészség fontos érték. Felelősséget vállalva, szívesen tevékenykednének a prevencióban, a gyógyítás folyamatában, valamint részt vállalva a rehabilitációban, támogatnák az emberek egészségének visszaállítását. Érdeklődnek a rekreációs lehetőségek, speciális mozgásterápiás eljárások iránt. Az egészségtudatos életmód mellett kötelezve el magukat nemcsak önmaguk, hanem társaik egészségéért kuratív módon tesznek. Az egészség megőrzésében, fejlesztésében és helyreállításában kulcsfontosságú szerepet játszó gyógytornász kórházakban rendelőintézetekben, rehabilitációs központokban, magánpraxisként működő háziorvosi ellátásban helyezkedhet el.

 

ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK
ÁPOLÓ SZAKIRÁNY (nappali és levelező képzés is, levelező képzés Miskolcon és Sátoraljaújhelyen)

A XXI. században az egészségügyi ellátórendszer intézményei elvárják, hogy a diplomával rendelkező szakdolgozók önállóan is képesek legyenek a munkájukat végezni, szükség esetén felelősségteljes döntéseket hozni a betegellátás folyamán. Az Európai Unió betegellátó rendszereihez hasonlóan már hazánkban is nagy hangsúlyt kap a betegágy melletti diplomával rendelkező ápolók alkalmazása. A felsőoktatási alapképzésben végzettséget szerző ápolók nyolc féléves képzése alatt a megszerezhető tudás az alapozó társadalomtudományok és egészségtudományi tantárgyak mellett orvostudomány területeit  is átfogóan lefedi.

A diplomás ápoló az egészségügyi és szociális team aktív tagjaként dolgozik. Az ápolás függő feladataként az orvos által előírt terápia egyik kivitelezője, önállóan végzi a betegmegfigyelést és szükség esetén felelősséggel dönt az állapotváltozások észlelése után. Fő feladata az beteg állapotának megfelelő ápolás és gondozás. Aki emellett a szak mellet dönt, az hivatást választ, nemcsak diplomát szerez. A diplomás ápoló további hangsúlyos tevékenysége szakmai profilja alapján, hogy aktívan részt vegyen az egészséges életmódra való nevelésben, a különböző prevenciós programok népszerűsítésében a lakosság körében, valamint ezen projektek vezetése, irányítása. Utóbbi években a felsőoktatásban megjelent új mesterszakként a képzés bemeneti lehetőséget biztosít a kiterjesztett hatáskörű ápolói tanulmányok folytatására is. További tanulási lehetőségként az Ápoló BSc képzést követően számtalan választási lehetőség adott még az MSc, MA képzéseket illetően, mint például oktatás, menedzsment, kutatás területével kapcsolatban.

A nyugati egészségügyi ellátó rendszereket követve hazánkban is kezdett felértékelődni az ápolók munkája. Amennyiben biztos állást, vagy külföldi munkavállalási lehetőséget akar valaki, akkor erre az elkövetkező években ez a képzés biztosítja a legkedvezőbb lehetőségeket.

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK
EGÉSZSÉGTURIZMUS SZERVEZŐ SZAKIRÁNY (nappali és levelező képzés is)

A szakot azoknak ajánljuk, akik a „világ legnagyobb iparágában” kívánnak majd dolgozni. A hét féléves képzés során az egészségügyi és szervezési alapismeretek megszerzése mellett, földrajzi , utazási és marketingismereteket is szereznek hallgatóink. Az egészségturizmus- szervezők az egészséggel kapcsolatos utazások megszervezésében, a folyamatosan bővülő gyógy – és wellness-szolgáltatásokon belül tevékenykednek. Számukra a gyógyturizmus területén nyílik széles körű elhelyezkedési lehetőség, ahol gyógyászati szállóhelyeken, gyógyüdülőhelyeken, wellness-centrumokban tevékenykedhetnek.

 

ORVOSI DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
ORVOSDIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUMI SPECIALIZÁCIÓ

Az Orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés Orvosdiagnosztikai laboratóriumi specializációján Felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztensi oklevél megszerzésére van lehetőség. A négy féléves, levelező munkarendű képzés során az alapvető biológiai és egészségügyi alapismeretek megszerzése mellett az utolsó két félévben a hallgatóink szaktantárgyakat hallgatnak, illetve több hetes, számos területet átfogó szakmai gyakorlaton vesznek részt, ahol a korábban tanult ismeretekről gyakorlati tapasztalatot szereznek, annak érdekében, hogy a képzési területhez tartozó különböző laboratóriumokban megállják helyüket. A tanulmányaik kiterjednek alap biológiai tantárgyakra (pl. sejtbiológia, anatómia, élettan és kórélettan, genetika, mikrobiológia, immunológia, újjáélesztés, etika stb.) valamint szaktárgyakra (pl.  hemosztázis diagnosztikai módszerek, toxikológia, hematológia, hisztológia, laboratóriumi informatika stb.) egyaránt. A hallgatóink a képzés elvégzése után az egészségügyi intézmények klinikai laboratóriumaiban, vérellátókban, szövettani és citológiai laboratóriumokban is elhelyezkedhetnek.

 

 Elérhetőségeink:

3515 Miskolc-Egyetemváros B/3-B/4 épület
Telefonszám: +36 (46) 565-111
e-mail: rekefk@uni-miskolc.hu
Web: http://ek.uni-miskolc.hu/

 

Ugrás vissza a tetejére