Egészségügyi szervező alapszak (egészségturizmus szervező specializáció)

Szakismertetés

1. Az alapszak neve: Egészségügyi szervező
Specializáció megnevezése: egészségturizmus-szervező

2. Képzési forma, tagozat: nappali és levelező munkarendű alapképzés

3. Képzési idő:
A képzési idő 7 félév, amely az utolsó szemeszterben magában foglal egy 6 hetes szakmai és egy 1 hetes szakmaspecifikus gyakorlatot is.
Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210 kreditpont
Az órák levelező tagozaton hétvégente péntek-szombati napokon kerülnek megtartásra.

4. A képzés célja:
Az egészségturizmus-szervező képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik az egészségügyi és egészségturisztikai szolgáltatások rendszerét, megfelelő egészségügyi, földrajzi és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Képesek egészségturisztikai programok elkészítésére, szervezésére, marketing tevékenység végzésére, nemzetközi egészségturisztikai projektekben való részvételre. Ismerik a rehabilitációban és prevencióban használatos kezelési módokat, tájékozottak az alternatív gyógyászatban és ismerik a rekreációs tevékenységekben rejlő lehetőségeket.

5. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
egészségügyi szervező, egészségturizmus-szervező

6. Az ideális jelentkező:
Fontosnak tartja az egészséges életmód szokásait, erről másokat is képes meggyőzni, rendszeresen végez fizikai testmozgást, képes önmaga testi-lelki-szellemi harmóniáját megteremteni, pozitív elfogadás, empátiás viszonyulás jellemzi, jó szervező képességekkel rendelkezik, gyakorlatias, kreatív, idegen nyelveket beszél.

7. Főbb tárgyak:
Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:
anatómia, élettan, biológia-sejtbiológia, kémia-biokémia, népegészségtan, filozófia-etika, szociológia, informatika, elsősegélynyújtás, egészségügyi jog stb.
Szakmai elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:
egészségügyi latin nyelv, egészségügyi informatika, egészségügyi azonosító rendszerek, az egészségügyi ellátás struktúrája, humánerőforrás, mikro- és makroökonómia, számvitel, marketing, pénzügytan, közigazgatási jog, statisztika, egészségügyi és betegbiztosítási rendszerek – társadalombiztosítás, klinikumok stb.
Differenciált szakmai ismeretek:
ökológia, globális környezeti problémák, európa földrajza, az idegenforgalom földrajza, turizmus rendszere, egészségturizmus és rendszere, turizmus marketing, régió és település marketing, utazás- és rendezvényszervezés, projektmenedzsment, gasztronómia, vendéglátás, öko- és falusi turizmus, klinikumok, rehabilitáció, ortetika-protetika, gyógyszertan, egészségmegőrzés – egészségfejlesztés és preventív programok, egészséges táplálkozás alapjai, dietetika, vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási körei, elektro-balneo-hidro-klíma terápia, mozgásterápia és prevenció, rekreáció stb.
Kiegészítő tantárgyak:
idegen nyelvek, túraszervezés elmélete, testnevelés, ájurvéda, jóga, anti-aging medicina, ápolástan, oxyológia, pszichológai, pedagógia, betegek mozgatása és mobilizálása, mentálhigiéne, szálláshely menedzsment, marketing kommunikáció, relaxációs gyakorlatok, masszázs, gerinciskola, szociálpszichológia, gerontológia stb.

8. Továbbtanulási lehetőségek:
Az Egészségügyi szervező szakon végzett hallgatók tanulmányaikat folytathatják az Egészségügyi mérnöki vagy Egészségügyi szociális munka mesterképzési szakokon, valamint karunk számos szakirányú továbbképzésére is beléphetnek (Klinikai kutatási munkatárs, Balneoterápia, Indiai gyógyászat stb.)

9. A szakma szépségei:
Az egészségturizmus szervező felsőfokú végzettségű szakember, aki átfogó egészségügyi, földrajzi és gazdasági ismeretekkel rendelkezik. Ismeri a turizmus, egészégturizmus rendszerét, gyakorlati szemléletének és nagyfokú kreativításának köszönhetően képes az egészségturisztikai termékek menedzselésére, fejlesztésére, nemzetközi projektek készítésére.

10. Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek:
Rekreációs központokban, gyógy- és termálfürdőkben, gyógyszállókban, rehabilitációs intézetekben, az egészségturizmushoz kapcsolódó intézményekben.

11. Részletes információk:
MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
3515 Miskolc-Egyetemváros Stefánia épület
Tel: 46/565-111/2215
e-mail: rekefk@uni-miskolc.hu

12. Ajánlott tanterv

13. A specializáció tematikái

Ugrás vissza a tetejére