Egészségügyi szervező alapszak (egészségturizmus szervező szakirány)

Szakismertetés

1. Az alapszak neve: Egészségügyi szervező
Szakirány megnevezése: egészségturizmus-szervező

2. Képzési forma, tagozat: nappali és levelező tagozatos alapképzés

3. Képzési idő:

A képzési idő 7 félév, amely az utolsó szemeszterben magában foglal egy 6 hetes szakmai és egy 1 hetes szakmaspecifikus gyakorlatot is. Az I. és a II. tanévet követően kötelező a nyári gyakorlat.
A képzési idő átlagosan heti 30 óra.
Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 210 kreditpont

4. A képzés célja:

Az egészségturizmus-szervező képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik az egészségügyi és egészségturisztikai szolgáltatások rendszerét, megfelelő egészségügyi, földrajzi és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Képesek egészségturisztikai programok elkészítésére, szervezésére, marketing tevékenység végzésére, nemzetközi egészségturisztikai projektekben való részvételre. Ismerik a rehabilitációban és prevencióban használatos kezelési módokat, tájékozottak az alternatív gyógyászatban és ismerik a rekreációs tevékenységekben rejlő lehetőségeket.

5. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

egészségügyi szervező, egészségturizmus-szervező

6. Az ideális jelentkező:

Fontosnak tartja az egészséges életmód szokásait, erről másokat is képes meggyőzni, rendszeresen végez fizikai testmozgást, képes önmaga testi-lelki-szellemi harmóniáját megteremteni, pozitív elfogadás, empátiás viszonyulás jellemzi, jó szervező képességgekkel rendelkezik, gyakorlatias, kreatív, idegen nyelveket beszél.

7. Főbb tárgyak:

Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:
anatómia, élettan, biológia-sejtbiológia, kémia-biokémia, népegészségtan, filozófia-etika, szociológia, informatika, elsősegélynyújtás, egészségügyi jog, Európai Uniós intézmények története,

Szakmai elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:
egészségügyi latin nyelv, egészségügyi informatika, egészségügyi azonosító rendszerek, adat- és titokvédelem, az egészségügyi ellátás struktúrája, humánerőforrás, mikro- és makroökonómia, számvitel, marketing, pénzügytan, közigazgatási jog, statisztika, egészségügyi és betegbiztosítási rendszerek – társadalombiztosítás, klinikumok

Differenciált szakmai ismeretek:
ökológia, globális környezeti problémák, európa földrajza, az idegenforgalom földrajza, turizmus rendszere, egészségturizmus és rendszere, turizmus marketing, regió és település marketing, utazás- és rendezvényszervezés, projektmenedzsment, gasztronómia, vendéglátás, öko- és falusi turizmus, klinikumok, rehabilitáció, ortetika-protetika, gyógyszertan, egészségmegőrzés – egészségfejlesztés és preventív programok, egészséges táplálkozás alapjai, dietetika, stress okai és következményei, vízgyógyászat és a fizioterápia alkalmazási körei, elektro-balneo-hidro-klíma terápia, mozgásterápia és prevenció, rekreáció, Európa Uniós jog, gyógyturisztikai és wellness termékek, szolgáltatások rendszerei és módszerei

Kiegészítő tantárgyak:
Idegen nyelvek, túraszervezés elmélete, testnevelés, úszás, ájurvéda, jóga, antiaging medicina, ápolástan, oxyológia, pszichológai, pedagógia, betegek mozgatása és mobilizálása, mentálhigiéne, szálláshely menedzsment, marketing kommunikáció, ökoturizmus – falusi turizmus, relaxációs gyakorlatok, masszázs, gerinciskola, szociálpszichológia, gerontológia.

9. Továbbtanulási lehetőségek:

Egyetemünkön jelenleg a Klinikia kutatási munkatárs szakirányú továbbképzés folyik, ahova a végzett hallgatók beléphetnek. Egészségmenedzser MSc program akkreditálása folyamatban van.

10. A szakma szépségei:

Az egészségturizmus szervező felsőfokú végzettségű szakember, aki átfogó egészségügyi, földrajzi és gazdasági ismeretekkel rendelkezik. Ismeri a turizmus, egészégturizmus rendszerét, gyakorlati szemléletének és nagyfokú kreativításának köszönhetően képes az egészségturisztikai termékek menedzselésére, fejlesztésére, nemzetközi projektek készítésére.

11. Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek:

Rekreációs központokban, gyógy- és termálfürdőkben, gyógyszállókban, rehabilitációs intézetekben, az egészségturizmushoz kapcsolódó intézményekben.

12. Részletes információk:

MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar
3515 Miskolc-Egyetemváros B3-B4 Épület
Tel: 46/565-111
Tel/fax: 46/365-541
e-mail:
rekefk@uni-miskolc.hu

13. Ajánlott tanterv

14. Mintatanterv 2017-től

15. A szakirány tematikái

Ugrás vissza a tetejére