Fizioterápia mesterképzés

A szak ismertetése:

Szakfelelős: Dr. habil Papp Miklós egyetemi docens

A szak neve: Fizioterápia mesterképzés (MSc)

Képzési forma, tagozat: részidejű (levelező) mesterképzés

Képzési idő: A képzési idő 3 félév, amely magába foglalja a szakmai gyakorlatot is.

A diploma megnevezése: okleveles fizioterapeuta

A képzés bemeneti követelményei:

A szakra való belépés feltételei – a képzési és kimeneti követelményekkel összhangban
a) a bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok (KKK 4. pont)
Az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű gyógytornász szak.

A képzés célja: Fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére, a nemzetközi irányelvek alapján hazai irányelvek és protokollok adaptálására, evidenciákon alapuló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy működését, komplex intézményrendszerét és az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Képesek a legújabb szakterületi tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok fejlesztésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Főbb tárgyak:
Alapozó egészségtudományok ismeretkör:

 • Minőségirányítási ismeretek

Alkalmazott egészségtudományok ismeretkör:

 • Idegélettan, mozgásszabályozás, motoros kontroll
 • Mozgásszervi és neurológiai képalkotó diagnosztikai és differenciáldiagnosztikai ismeretek
 • Innovatív diagnosztikai és más fizioterápiás eszközök
 • Alkalmazott kutatás, tudományos közlés

Egészségügyi menedzsment ismeretkör:

 • Projektmenedzsment és protokollfejlesztés

Elméleti és klinikai orvostudományok ismeretkör:

 • Komplex mozgásszervi klinikai ismeretek
 • Légzési és keringési betegségek klinikuma
 • Neurológiai klinikai ismeretek
 • Terhelésélettan, terhelésdiagnosztika

Fizioterápia és mozgástudományok ismeretkör:

 • Elektro- és egyéb fizioterápiás gyógymódok klinikai alkalmazása és tudományos megközelítése
 • Fizioterápiás differenciáldiagnosztikai ismeretek

Klinikumi szakfizioterápiák ismeretkör:

 • Evidenciákon alapuló fizioterápia
 • Sportfizioterápia

A szakmai gyakorlat céljai: Az intézményen kívüli helyszínek körülményei között a hallgató meghatározott szakmai feladatokban vesz részt és tevékenységeket végez, mely feladatok és tevékenységek illeszkednek a tanulmányai alatt teljesített tantárgyak elméleti és gyakorlati tudásanyagához. Ezek során a hallgató részletesen megismeri az okleveles fizioterapeuta munkájához kapcsolódó legfőbb egészségügyi intézményeket és azok szolgáltatásait. Életszerű szituációkban készül fel a végzettségét meghatározó kompetenciákra, a szolgáltatásokban dolgozó szakemberekkel való együttműködésre, a problémakezelésre, a tudományos igényű vizsgálatok kezdeményezésére és elvégzésére, projekt-munkák, valamint szakmai protokollok készítésére, elemzésére.

A szakma „szépségei”:  A gyógytornász tevékenységei a betegellátásban speciálisak. Tüneti kezelései során mozgással képes hatni a mindenféle korcsoportba tartozó, betegséggel küzdő emberekre. A megelőzés területén jelenléte egyre sokrétűbb. Az egyéni vizsgálat során nyert adatokat kiértékeli, és meghatározza a funkcionális deficiteket. Ezekhez válogatja és adagolja a rég bevált, klasszikus és az újszerűbb terápiás módszertan birtokában a megfelelő gyakorlatokat, mozdulatokat. Szakmai tapasztalatait felhasználja a következő szakember-generáció oktatására, tudományos kutatási munkacsoportok tevékenységeinek hatékony előbbre vitelére.

Részletes információk:

MISKOLCI EGYETEM Egészségtudományi Kar
3515 Miskolc-Egyetemváros, Stefánia épület
Tel: 46/565-111
Tel/fax: 46/365-541
e-mail: rekefk@uni-miskolc.hu

Ugrás vissza a tetejére