Mesterképzés indul

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

2020. szeptemberétől

EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA

MESTERKÉPZÉST

indít

A képzés a Bölcsészettudományi Karral együttműködésben valósul meg.

 

A képzés várja azon nappali vagy levelező tagozatra jelentkezőket, akik a szociális és egészségügyi szféra különböző területein segítő szakemberként kívánnak tevékenykedni.

A képzés célja egészségügyi szociális munkások képzése, akik az egészség- és társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek az egészségügyi és szociális problémák kezelésére a szakmai, a társadalmi és az ágazatközi együttműködés során. Aktív résztvevői a preventív és az akut problémák megoldására irányuló tevékenységi formáknak, illetve az egészségügyi és a szociális rendszerekben történő utógondozásnak. A szakon végzettek felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséget szereznek a tanulmányaik doktori képzésben történő jövőbeni folytatásához.

A mesterképzés elvégzésével hallgatóinkat a munkaerőpiacon elsősorban kórházakban, rehabilitációs és szociális intézményekben foglalkoztatják, például idősek gondozása, szenvedélybetegek ellátása, pszichiátria, hajléktalan ellátás, rehabilitáció területén.

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe:

  • a szociális munka és a
  • szociálpedagógia alapképzési szakok.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:

  • ápolás és betegellátás,
  • egészségügyi gondozás és prevenció,
  • egészségügyi szervező,
  • társadalmi tanulmányok,
  • szociológia,
  • politológia,
  • pszichológia,
  • pedagógia.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

www.felvi.hu
(a felvételi tájékoztató várható megjelenése: 2020. december 19.)

 Egészségügyi szociális munka MSc képzési és kimeneti követelmények (PDF)

AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR ELÉRHETŐSÉGEI:

Telefon: (+36) 46/366-560/2660
E-mail: rekefk@uni-miskolc.hu
Honlap: www.ek.uni-miskolc.hu

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

 

 

Ugrás vissza a tetejére