Kari Minőségpolitika

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara az egyetem céljaival összhangban és a Kar küldetésnyilatkozatában foglaltaknak megfelelően az Észak Magyarországi régió olyan szellemi központjává kíván válni, amely magas szintű oktatási, kutatási, szolgáltatási tevékenységén keresztül hozzájárul az ország, ezen belül elsősorban az északkeleti régió felsőfokú végzettségű egészségügyi szakdolgozói igényének biztosításához. A társadalmi felelősség értékrendje által  vezérelve  a  kar célként kívánja megjeleníteni az egészségtudatos magatartás széleskörű  terjesztését a prevenció, rehabilitáció, diagnosztika, rekreáció és az egészségturizmus területén.

Mindezen célok elérése érdekében a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara:

 • minőségpolitikáját  rendszeresen aktualizálja és harmonizálja az egyetem és a felsőoktatás ágazati minőségpolitikája szerint;
 • mérhető és ellenőrizhető minőségcélokat fogalmaz meg;
 • képzési és kutatási tevékenysége fejlesztése érdekében minőségbiztosítási, irányítási rendszert működtet; melyet folyamatosan fejleszt a PDCA elv alapján a mindenkor érvényes Felsőoktatási törvény előírásainak, a Magyar Akkreditációs Bizottság és a Miskolci Egyetem elvárásainak megfelelően;
 • magas szintű képzést,  határokon is átívelő kutatást és fejlesztést valósít meg;
 • törekszik a kari partnerek (hallgatók, oktatók, kutatók, kari dolgozók, kikerülő hallgatók leendő alkalmazói, a karral kapcsolatban álló társadalmi szervezetek, intézmények) körében az elégedettség fokozására, az igények minél teljesebb kielégítésére;
 • munkatársai kiválasztásában a minőségközpontú gondolkodásmód vezérli annak érdekében, hogy a felsőoktatási feladatok – az oktatás, a kutatás és az ehhez kapcsolódó szaktanácsadás – az elvárható legmagasabb színvonalon kerüljön kielégítésre;
 • teljes körű  tevékenységébe bevonja munkatársait és hallgatóit is;

A kar vezetése arra ösztönzi munkatársait:

 • hogy a minőségpolitikát megismerjék és aktívan vegyék ki részüket a megvalósításában, fejlesztésében;
 • életvitelükben, munkájukban,  fokozott igényességet tanúsítsanak;
 • ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék;
 • környezeti, társadalmi, szociális érzékenységükkel a közösség érdekeinek érvényesülését elősegítsék.

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar vezetése elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.

 

az Egészségügyi Kar dékánja

Ugrás vissza a tetejére