Missziónk

A magyar lakosság egészségi állapota sokkal rosszabb, mint az ország gazdasági fejlettsége alapján elvárható lenne. Ennek fényében ma Magyarországon egyre nagyobb figyelem irányul a társadalom több szintjén is az egészség megóvására, fejlesztésére, egyre több ilyen irányú kezdeményezés, program lát napvilágot a munkahelyeken is.

Az egészségfejlesztés módszerei rendkívül sokfélék, a közoktatástól kezdve a speciális egészségi problémákkal küzdők számára fenntartott tanácsadó és segítő szolgáltatásokig. Az egészségfejlesztés azonban nem csak az egészségügyi szektor feladata. Hatékony egészségfejlesztés az egyének és a közösségek akarata, motivációja nélkül nem lehetséges.

A FŐNIX ME” – MEGÚJULÓ EGYETEM EFOP-3.4.3-16-2016-00015 azonosítószámú projekt céljai között szerepel az oktatásfejlesztés, a nemzetköziesítés valamint a hallgatói szolgáltatások fejlesztése. Ezek mellett kiemelten fontos szerepet kap az egyetem társadalmi szerep-vállalás fejlesztése az Egészséges Egyetem részprojekten keresztül.

A projekt kiemelt célja a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Egészségfejlesztő Egyetem koncepciójának adaptálása a Miskolci Egyetem egészére, ezáltal az Egészségfejlesztő Egyetem megvalósítására. Összességében a Miskolci Egyetem hallgatói és dolgozói – szomatikus és mentális – egészségfejlesztési tevékenységének erősítése az Egyetem sportéletének, sportszakmai területeinek közreműködésével. Az Egészségfejlesztő Egyetem program eszméjével összhangban a Miskolci Egyetem célja az, hogy támogassa az egyetemi polgárok közösségét a sportos életvitel népszerűsítése által. A részprojekt keretében a Miskolci Egyetem célul tűzi ki a hallgatóinak egészségnevelési, sportszolgáltatás szakmai profiljának bővítését, intézményi beágyazottságuk növelését, szolgáltatásfejlesztést és szolgáltatásbővítést.

Ennek megvalósításában kiemelt szerepe van a Miskolci Egyetem Sportlétesítményeinek és Sportirodájának a már meglévő és új sportszolgáltatások (sportkínálat bővítése, sporthét és sport délutánok szervezése) fejlesztése és működtetése révén.

Egészségfejlesztési programok intézményi kereteinek megteremtése, szolgáltatások bővítése keretében sor került a jelenleg Egészségügyi Szakmai Módszertani Központ néven működő szervezeti egység fejlesztésére és átstrukturálására, megalakult az Egészségfejlesztési Módszertani Intézet. Missziójának tekinti, hogy közvetítse az egyetem polgárai felé az egészséggel kapcsolatos információkat, segítse egészség magatartásának formálását. Célja, hogy a nemzetközi és hazai tudományos eredményekre támaszkodva hozzásegítse az egyetemi polgárokat az optimális jól-lét eléréséhez.

Ezek megvalósítására az új intézet közreműködésével létrejött egy vér mintavételi hely, amely gyorsabbá és gördülékenyebbé teszi a klinikai laboratóriumi diagnosztikai ügyek intézését az egyetem polgárai számára. Az Egészségügyi Kar épületében Életvezetési Centrum alakult, ahol egy pszichológus, mentálhigiéné specialista munkatárs közreműködésével a hallgatók és a dolgozók mentális és szomatikus egészségfejlesztési szolgáltatást vehetnek igénybe.

A projekt támogatásával a prevenciós célú menedzser szűrővizsgálatok (tüdőszűrő, vérnyomás, vércukor, látás, UH, etc.) és a közösségi programok keretében megrendezett lokális akciók, úgymint preventív egészségügyi és életminőség javító programok szervezése során juttattuk el egészségüzeneteinket a lakossághoz.

Az Egészségügyi Kar honlapján Egészségfejlesztő Egyetemi felületet és rendszeresen megjelenő Egészségfejlesztési Hírlevelet hoztunk létre és üzemeltetünk annak érdekében, hogy segítsük a szolgáltatások és egészségprogramok minél szélesebb körben történő kommunikációját.

Ezen túlmenően egészségfejlesztéssel, sporttudományokkal kapcsolatos nyitott akadémia (előadás sorozat, workshop, interaktív kiállítás) megszervezését tervezzük, ahol egészséggel kapcsolatos hiteles és közérthető információk érhetők el minden érdeklődő számára. 

 

Kep-4 Kep-3 Kep-2 Kep-1

 

 

 

Ugrás vissza a tetejére