Balneoterápia szakirányú továbbképzési szak

a Miskolci Egyetem

Egészségügyi Karának és Műszaki Földtudományi Karának

közös szervezésében

  Balneoterápia szakirányú továbbképzési szak

indul

 

Nyilvántartási szám:

Oktatási Hivatal:

Létesítés: FF/2218-2/2014.

Indítás: FF/2220-3/2014.

A szakirányú továbbképzés felelőse:

 Dr. Juhász Eleonóra intézeti tanszékvezető egyetemi docens

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

 Balneoterápia szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség megnevezése:

 Balneoterápiai szakember

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

 orvos- és egészségtudományi

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltételei:

 orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett oklevél

Képzési idő:

 3 félév (300 tanóra)

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

90 kredit

 

A Balneoterápia szakirányú továbbképzés Magyarországon elsőként indul. Az egyedülálló speciális képzés indokoltságát a rohamosan fejlődő gyógyturizmus és egészségturizmus adta lehetőségek és igények erősítik, hiszen hazánk köztudottan gyógyvíz-nagyhatalom, mely adottság kiaknázásához megfelelő szakemberek hiánypótló interdiszciplináris képzése szükséges.

Célunk tehát olyan korszerű balneoterápiai szakember képzése, aki támaszkodva orvos- és egészségtudományi végzettségére komplexen lát rá az ásvány- és gyógyvízzel történő gyógyító, megelőző és rehabilitációs tevékenységekre. Mindezt a diagnosztikus és terápiás ismeretek mélyítésével, a bizonyítékokon alapuló gyógyítás ide vonatkozó tartalmainak megismerésével, az ásvány- és gyógyvizekkel kapcsolatos természettudományi ismeretek elsajátításával éri el.

A másoddiplomát adó képzés elvégzésével az új ismeretek birtokában a balneoterápiai szakember képessé válik balneoterápiát tervezni és kivitelezni, gyógymódokat összehangolni, infrastrukturális átalakításban, minőségfejlesztésben részt venni, valamint önálló kutatást végezni. A hallgató a képzés által kutatás-módszertani tanulmányokkal, marketing és jogi ismeretekkel ötvözött, a hazai gyógyászatban egyedülálló és praktikus fizio- és balneoterápiás szaktudással gazdagodik.

A balneoterápia szakirányú továbbképzési szak kompetenciák kialakításának főbb moduljai képzésünkben:

1. Geológiai-, hidrogeológiai-, vízellátás ismeretek.

2. Hidro-, balneoterápiai és komplex fizioterápiai ismeretek.

3. Magyarország ásvány-, gyógy- és hévíz készletei, valamint azok felhasználhatósága, biológiai hatásai.

4. Gyógyhatás- és egyéb balneológiai vizsgálatokkutatásmetodikája.

5. Egészség-gazdaságtan, egészségturizmus és marketing.

A szakirányú továbbképzés indításának időpontja:

2021. szeptember 17.

Jelentkezési határidő:

(A keretszám korlátozott, a képzésre minimum 5, maximum 50 fő vehető fel.)

Költségtérítés:

150.000 Ft / félév

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • jelentkezési lap – (letölthető innen)
  • szakmai jellegű önéletrajz
  • diploma másolat
  • igazolás a jelentkezési díj átutalásáról (3.000,- Ft, bővebb tájékoztatás a jelentkezési lapon)

Cím:

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Dékáni Hivatal
3515 Miskolc-Egyetemváros B3-B4 Épület

Kapcsolattartó:

Horváth Katalin mesteroktató
Tel.: +3646565111/26-70
efkkati@uni-miskolc.hu

Dr. Juhász Eleonóra egyetemi docens
efkeleoj@uni-miskolc.hu

Ugrás vissza a tetejére