Küldetésnyilatkozat

 

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar – a sok karú universitas rendszerébe illeszkedve – a hazai, illetve főként az Észak-Magyarországi régió számára kíván magas szintű egészségtudományi képzéssel a prevenció, a rehabilitáció, a diagnosztika és az egészségturizmus területén diplomás szakembereket képezni. Ezt a küldetést a Kar oktatói, dolgozói és hallgatói közösen, a minőségügy elkötelezettjeként teljesítik.
A célok elérése érdekében:

  • a térség társadalom-egészségügyi igényeinek kielégítésére a Kar diplomás egészségügyi szakembereket kíván kibocsátani többciklusú képzési programok és továbbképzések kidolgozásával és megvalósításával, az élethosszig tartó tanulás jegyében;
  • a képzési programok folyamatos továbbfejlesztése, bővítése a munkaerőpiaci igényekhez igazodva történik;
  • a Kar szakmai tevékenységét az egészségtudományi felsőoktatási intézményekkel együttműködésben végzi;
  • a Kar képzési feladatait a régió egészségügyi intézményeivel, szakmai szervezeteivel, a képzés során érintett egyéb területek kiemelkedő résztvevőivel együttműködve valósítja meg, megteremtve ezzel a kor változó követelményeihez és a szakmai fejlődéshez való folyamatos alkalmazkodás lehetőségét;
  • az oktatás minőségi szintjének emelése érdekében az oktatók folyamatosan továbbképzik magukat, rendszeres résztvevői a tudományos rendezvényeknek, előadásokat tartanak, publikálnak; a Kar segíti az oktatók, dolgozók szakmai fejlődését, egyéni boldogulását;
  • a hallgatók – képviselőik útján – a Kar működését érintő minden lényeges döntéshozatali folyamatban részt vesznek;
  • a Miskolci Egyetem szellemi támogatását is felhasználva a Kar arra törekszik, hogy az egészségtudomány területén az Észak-Magyarországi régió meghatározó szellemi központjává váljon.

A Kar vezetése minden oktatójától, dolgozójától és hallgatójától elvárja, hogy értékrendjét és munkáját e küldetésnyilatkozat szellemében vállalja és végezze.

a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar dékánja

Ugrás vissza a tetejére