Ápolás és betegellátás alapszak (Ápoló szakirány)

Ápolás és betegellátás alapszak (ápoló szakirány)

Szakismertetés:

Szakfelelős: Dr. Papp Miklós, egyetemi docens

1. A szak neve: Ápolás és betegellátás

2. Képzési forma, tagozat: Nappali/ levelező tagozatos alapképzés

3. Képzési idő:

A képzési idő 8 félév, mely magában foglal az évközi gyakorlatokon kívül 1 félév klinikai
gyakorlatot is.
A kontaktórák 3278/1638 számú óra.

Levelező tagozaton hétvégente péntek-szombat.

4. A képzés célja:

A képzés célja olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik képesek az egészségügyi

és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs

munkában önálló felelősséggel részt venni.

Az alapszak elvégzésével a hallgatók teljes körű ismeretekre tehetnek szert az egyén, a család,

a közösség és a társadalom egészségvédelmével, az egészség helyreállításával, valamint az

egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatban.

Az ápolás nem pusztán foglalkozás, hanem hivatás.

Az ápolók a megszerzett magabiztos szaktudással az orvosok biztos segítői, a kiszolgáltatott

helyzetben lévő betegeknek és hozzátartozóiknak pedig segítői-támaszai.

Az ápolók alkotják az egészségügyi dolgozók legnépesebb csoportját, a gyógyító

tevékenységben való részvételen kívül kiemelt szerepet töltenek be a betegségek

megelőzésében, a gyógykezelések és a rehabilitáció folyamatában.

5. A diploma megnevezése: ápoló

6. Az ideális jelentkező:

„Az ápolónő az a személy, aki másokat

megerősít, bátorít és véd – az, aki

felkészülten tud törődni a betegekkel,

sérültekkel és idősekkel.”

(Nursing in Today’s World)

7. Főbb tárgyak:

Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:

Anatómia I-II

Élettan-kórélettan I-II

Ápolástan alapjai, Ápolástan

Propedeutika

Szakmai elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:

Belgyógyászat, Sebészet és traumatológia, Kisklinikumi ismeretek, Csecsemő- és

gyermekgyógyászat, Szülészet-nőgyógyászat, Pszichiátria, Neurológia, Onkológia,

Oxyológia, Közösségi orvoslás és szakápolástanuk

Társadalomtudományi ismeretek:

Szociológia

Pszichológia

Pedagógia

Gyakorlatok:

Az elméleti és demonstrációstermi gyakorlatok mellett magas óraszámú klinikai gyakorlaton bővíthetik a hallgatók a tudásukat/ismereteiket az egészségügy különböző területein a II. félévtől kezdődően

VIII. szemeszterben 420/210 órás Szakmai nagygyakorlat a tanulmányok összegzése és a sikeres gyakorlati vizsga segítéséhez/ támogatásához

Kiegészítő tantárgyak:

Idegen nyelvek

Testnevelés

8. Szakirány:

Ápoló

9. Továbbtanulási lehetőségek:

Utóbbi években a felsőoktatásban megjelent új mesterszakként a képzés bemeneti lehetőséget biztosít a kiterjesztett hatáskörű ápolói tanulmányok folytatására is. További tanulási lehetőségként az Ápoló BSc képzést követően számtalan választási lehetőség adott még az MSc, MA képzéseket illetően, mint például oktatás, menedzsment, kutatás területével kapcsolatban.

10. A szakma szépségei:

Fő feladata az beteg állapotának megfelelő ápolás és gondozás. Aki emellett a szak mellett dönt, az hivatást választ, nemcsak diplomát szerez. A diplomás Ápoló további hangsúlyos tevékenysége szakmai profilja alapján, hogy aktívan részt vegyen az egészséges életmódra való nevelésben, a különböző prevenciós programok népszerűsítésében a lakosság körében, valamint ezen projektek vezetése, irányítása.

11. Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek:

A nyugati egészségügyi ellátó rendszereket követve hazánkban is kezdett felértékelődni a főiskolai szintű Ápolók munkája. Amennyiben biztos állást, vagy külföldi munkavállalási lehetőséget akar valaki, akkor erre az elkövetkező években ez a képzés biztosítja a legkedvezőbb lehetőségeket.

12. Részletes információk:

MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar

3515 Miskolc-Egyetemváros, Stefánia épület

Tel: 46/565-111

Tel/fax: 46/365-541

e-mail: rekefk@uni-miskolc.hu

13. Mintatantervek/tantárgyi tematikák

Ugrás vissza a tetejére