Egészségfejlesztő mentálhigiéné

Nyilvántartási szám:

Oktatási Hivatal: FNYF/1491-3/2021.

A szakirányú továbbképzés felelőse:

Dr. Rucska Andrea Mária egyetemi docens

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Egészségfejlesztő mentálhigiéné

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Egészségfejlesztő mentálhigiénikus

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

pedagógusképzés

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltételei:

 •  Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, hitéleti képzési területen alapfokozatú végzettséggel rendelkezők.
 • Az előbbiektől eltérő, legalább alapképzésben szerzett oklevél, amelyet a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Képzési idő:

3 félév (képzési napok: péntek-szombat)

 A szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma:

90 kredit

 Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban az óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban, nevelési tanácsadókban, családsegítő központokban, pedagógiai szakszolgálatokban, közoktatásban részt vállaló egyházi intézményekben, egészségügyi intézményekben. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén. A képzésen résztvevők az alapvégzettségükhöz kapcsolódó területen az egészségfejlesztő, egészségnevelő, mentálhigiénés tevékenység keretében formális és informális oktatást, nevelést, tanácsadást, csoportos és egyéni foglalkozást tervezzenek és valósítsanak meg.

Az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzési szak kompetenciák kialakításának főbb moduljai képzésünkben:

 • speciális mentálhigiénés ismeretek;
 • speciális egészségtani, egészségpszichológiai ismeretek;
 • szociológiai, szociálpolitikai ismeretek;
 • az egyéni és csoportos tanácsadás pszichológiájáról ismeretek;
 • speciális módszertani ismeretek;
 • népegészségtani ismeretek;
 • közösségi mentálhigiéné;
 • gyakorlati ismeretek.

A szakirányú továbbképzés indításának időpontja:

2024. február

 Jelentkezési határidő:

2024. január 10.

(A keretszám korlátozott, a képzésre minimum 5, maximum 50 fő vehető fel.)

Költségtérítés:

150.000 Ft / félév

(A költségtérítési díj magába foglalja a képzési anyagok multimédiás formában történő megjelenítését, melyet félévente minden résztvevő megkap.)

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • jelentkezési lap – (letölthető innen)
 • szakmai jellegű önéletrajz
 • motivációs levél
 • diploma másolat
 • igazolás a jelentkezési díj átutalásáról (3.000,- Ft, bővebb tájékoztatás a jelentkezési lapon)

Cím:

Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal

3515 Miskolc-Egyetemváros Stefánia épület

 Kapcsolattartó:

 •  Dr. Lakatos Adél Csilla
  e-mail: efkadel@uni-miskolc.hu
 • Sipos Zsolt intézeti ügyintéző
  e-mail: zsolt.sipos@uni-miskolc.hu
  telefon: 46-565-111/22-15
Ugrás vissza a tetejére