Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak (védőnő szakirány)

A szak ismertetése:

Szakfelelős: Dr. Kiss-Tóth Emőke, főiskolai tanár

1. A szak neve: Egészségügyi gondozás és prevenció

2. Képzési forma, tagozat: nappali tagozatos alapképzés

3. Képzési idő:

A képzési idő 8 félév, mely magában foglal egy félév területi- és iskola egészségügyi védőnői gyakorlatot is.

Levelező tagozaton hétvégente péntek-szombat.

4. A képzés célja:

A védőnőképzés célja az egészséggondozásra történő felkészítés. Az egészséggondozás magában foglalja a szomatikus, pszichés és szociális egészség megőrzését, fejlesztését, az egészséges életmód választásának készségét. A védőnő hallgatók a képzés során az elsődleges megelőzési feladatok végzését és koordinálását sajátítják el.
Fontos cél a védőnői munkára, mint hivatásra nevelés.
A hallgatók részt vesznek védőnői konferenciákon, szakmai kirándulások kapcsán ismerkednek az újszerű védőnői projektekkel, a védőnő innovációs lehetőségeivel, tehát már a képzés során magukévá teszik a védőnői munka alapértékeit.
A magas szintű szakmai képzés és hivatásra nevelés mellett kiemelkedően fontos, hogy a hallgatók elsajátítsák az értelmiségi léthez szükséges intellektuális igényességet, ismereteket.

5. A diploma megnevezése: védőnő

6. Az ideális jelentkező:

 • fontosnak tartja az egészséges életmód szokásait, erről másokat is meggyőz,
 • nyitott az emberi, családi problémák iránt, képes türelmes, tapintatos, korrekt segítségnyújtásra,
  képes emberekhez (felnőttekhez és gyerekekhez egyaránt) alkalmazkodni; velük szót érteni,
  gyermekszeretet, pozitív elfogadás, másság tisztelete, empátiás viszonyulás jellemzi.

7. Főbb tárgyak:

Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:

 • Anatómia, élettan
 • Mikrobiológia
 • Informatika
 • Latin nyelv

Szakmai elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:

 • Belgyógyászat
 • Gyógyszertan
 • Szülészet-nőgyógyászat
 • Az egészséges gyermek fejlődése
 • Az egészséges gyermek gondozása
 • Védőnői módszertan
 • Gyermekgyógyászat

Társadalomtudományi ismeretek:

 • Szociológia,
 • Pszichológia
 • Pedagógia

Gyakorlatok:
évközi, kórházban és védőnői körzetben teljesítendő szakmai gyakorlatok, szakmaspecifikus gyakorlat, iskola-egészségügyi gyakorlat, területi védőnői gyakorlat
Kiegészítő tantárgyak:

 • Idegen nyelvek
 • Testnevelés (nappali tagozaton)

8. Specifikációk

 • Egészségügyi irányítás
 • A társadalom egészségvédelme
 • Egészségügyi kutatás
 • Európai Uniós ismeretek

9. Továbbtanulási lehetőségek:

Felsőoktatási intézmények  szociálpedagógiai, szociológiai, szociális munkás, szociálpolitikai, pedagógiai, mentálhigiénés, pszichopedagógiai, egészségnevelő, gyermek- és ifjúságvédelmi másoddiplomás képzéseiben, illetve az egészségügyi mesterképzésben.

Egyetemünkön Karunk és a Bölcsészettudományi Kar által közösen indított egészségügyi tanár mesterképzésen tanulhat tovább.

10. A szakma „szépségei”:

A védőnő az egyetlen olyan szakember, aki hivatásából eredően otthonukban, rendszeresen látogatja a családokat. Osztozik a gyermekvárás örömében, segít a szülésre való felkészítésben, a szülés után a csecsemő gondozásában, a kisgyermek életritmusának, szokásainak alakításában.
A védőnői munka kiterjed a családok egészségügyi és szociális problémáinak felismerésére, lehetőség szerinti megoldására, a családok mentálhigiénés támogatására, problémamegoldó kapacitásuk növelésére, valamint az egyének, családok és közösségek egészségfejlesztésének előmozdítására.
Kistelepüléseken a védőnő egy személyben testesíti meg az egészségügyi szakembert, az egészségfejlesztőt, a családgondozót és a szociális munkást.

11. Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek:

A tanulmányok befejezése után a védőnőknek a legnagyobb szerepük az egészségügyi alapellátásban van, de szükség van munkájukra a Szülészet-nőgyógyászati és a Gyermekgyógyászati szakrendeléseken, a kórházakban és az iskolákban.
Feladatuk lesz továbbá, hogy segítséget nyújtsanak az orvos által előírt kezelésben.
Fogyatékosságok, egészségkárosodás esetén részt kell vállalniuk az orvosi és szociális rehabilitációban.
A végzettek elhelyezkedése a munkáltatók által kiírt pályázatok alapján történik.

12. Részletes információk:

MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar
3515 Miskolc-Egyetemváros, B3-B4 Épület
Tel: 46/565-111
Tel/fax: 46/365-541
e-mail: rekefk@uni-miskolc.hu

13. Mintantervek/tantárgyi tematikák

 

 

Ugrás vissza a tetejére