TDK

Tudományos Diákköri Munkák

A hallgatók tanulmányaik alatt kibővíthetik szakmai tudásukat Tudományos Diákköri Munkák elkészítésével.

 

Tudományos Diákköri Tevékenység a Miskolci Egyetem Egészségügyi karán

 

Az Egészségügyi Karon a tudományos diákköri tevékenység szervezését és művelését értékteremtésnek tekintjük, melynek kiemelt területe a tehetséggondozás – szellemi műhelyek létrehozása, továbbá a kutatási infrastruktúra és szellemi potenciál kialakítása.

Feladatunk gondoskodni a kiemelkedő képességű hallgatók felkarolásáról, a kutatásba való bekapcsolásáról. Cél: segíteni hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra való felkészülését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését. A TDK munka során célunk, hogy a hallgató képes legyen egy kutatási problémát megragadni, kutatási koncepciót kialakítani, azt operacionalizálni, adekvát adatfelvételt elvégezni, az eredményeket elemezni és értelmesen, helyes magyarsággal fogalmazni, kiállni, előadni, ezáltal önbizalmat szerezni.

A TDK munkát 2001-ben indítottuk, (akkor még a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Főiskolai Karának keretein belül), 2002-ben a miskolci egyetemi integrációt követően saját tudományos diákköri szabályzatot alkottunk.

A kari tudományos diákkör munkáját a Kari Tudományos Diákköri Tanács organizálja. A tanács elnökből, titkárból és hallgatói képviselőből áll. „Házi” Tudományos Diákköri Konferenciát évente szervezünk, Országos Tudományos Diákköri Konferencia minden második évben kerül megrendezésre.

 

Újítások a tudományos diákköri munkában kari szinten:

A kutatások színvonalának emelése érdekében a Kutatásmódszertan tárgyi ismeretek elsajátítását tanrendbe illesztettük. A házi TDK-án előadásra kerülő pályamunkák, illetve prezentációk rövid összefoglalóit absztrakt füzet formájában megjelentetjük. Az előadások szekciói mellett poszter szekciót is meghirdetünk. 2009-től a Tudományos Diákköri Konferenciára/munkára való ráhangolás, illetve annak népszerűsítése érdekében az első és másodéves hallgatók számára Tudományos Diákköri Versenyt (TDV) szervezünk. Karunk 2010-ben TDK munka megújítása érdekében pályázatot nyújtott be az Oktatásért Közalapítvány által kiírt NTP-OKA-I. „Felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása” című felhívásra. Karunk „Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában” című projekttel indult ezen a pályázaton, melynek fő eleme: a hallgatók motiválása a kutatási területek felé. A program által meghatározott fejlesztendő területek a tehetségazonosítás módszertanának kidolgozása, mentorálási rendszer fejlesztése; illetve a karon tanuló roma származású hallgatók kutatásba való bevonására külön figyelem fordítása.

A tudományos diákköri munkára való ösztönzése érdekében a hallgatókat bevonjuk kutató műhelyek munkájába (Nanotoxicológiai Kutatólaboratórium; „Virtuális Egészségturisztikai Kutató Központ”).

További fontos ösztönző tényező, hogy az MSc képzésre való bejutás feltétele a tudományos munkában való eredmények bemutatása. A TDK eredmények szerepet játszanak a különböző ösztöndíjak, pályázatok, tanulmányutak, külföldi részképzések, illetve díjak odaítélésekor. A TDK konferencián való szereplés a munkavállaláskor is előnyt jelent.

Valljuk, hogy a TDK munka valódi sikere a talentumokkal való gazdálkodás kultúrájának erősítésében, a hallgatókkal történő személyes törődésben, a közösségformálásban jelenik meg. A sokat hangoztatott minőség a hallgató és oktató találkozásában realizálódik. A jövőre nézve „TDK-barát” felsőoktatást kívánunk magunknak.

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának (TDT) tagjai:

Elnök: Dr. habil. Lukács Andrea, egyetemi docens

Társelnök: Dr. Gyulai Anikó, egyetemi docens

Titkár: Guzi Barbara, mesteroktató

tagok:

  • Dr. Juhász Eleonóra, intézetigazgató, egyetemi docens
  • Simon Nóra, mesteroktató
  • Tóth Ferenc János, mesteroktató

hallgatói képviselő: Fehér Dávid, gyógytornász hallgató

 

2022

A TDK témalap az alábbi linkre kattintva letölthető:

2022. tanévi szakdolgozati és TDK témák alapszakonkénti bontásban:

2022. tanévi TDK konferencia absztrakt kötete

——————————————————

2023

Letöltések:

2023/24. tanévi szakdolgozati és TDK témák alapszakonkénti bontásban:

2023. tanévi TDK konferencia absztrakt kötete 

 

Ugrás vissza a tetejére