Orvosi diagnosztikai analitikus alapszak (radiográfia specializáció)

Szakismertetés:

1. A szak neve: Orvosi diagnosztikai analitikus
Specializáció neve: Radiográfia

2. Képzési forma, tagozat: nappali és levelező munkarendű alapképzés

3. Képzési idő:

A képzési idő: 8 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 240 kredit.
Az órák levelező tagozaton hétvégente péntek-szombati napokon kerülnek megtartásra.

4. A képzés célja:

A Orvosi diagnosztikai analitikus képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelnek mind a hagyományos röntgen vizsgálatok, mind az újabb képalkotó eljárások: ultrahang, computer tomográfia (CT), mágneses rezonanciás vizsgálatok (MRI), ún. intervenciós radiológia (vaszkuláris és non-vaszkuláris vizsgálatok és elváltozások kezelése stb.), izotóp képalkotás és a sugárterápiás kezelés támasztotta modern követelményeknek.
A hallgatók a 4 éves képzés során képességet szereznek az említett berendezések működtetésére, a nyert információk képi feldolgozására, archiválására, a betegellátás szervezésére, tudományos, oktatási feladatok ellátására, az eddigi orvosi feladatok egy részének átvállalására.

5. Az ideális jelentkező:

 • tehetséget, elhivatottságot érez az új, modern diagnosztikai gépek, informatikai eszközök működtetésére,
 • képes a beteg emberekkel való foglalkozásra,
 • érdeklődik a tudományos munka iránt.

6. Főbb tárgyak:

Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:

 • Anatómia, élettan
 • Matematika
 • Magkémia
 • Biokémia
 • Sejt- és molekuláris biológia
 • Informatika
 • Latin nyelv

Szakmai elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:

 • Metszeti anatómia
 • Ultrahang diagnosztika
 • CT és MRI diagnosztika
 • izotóp diagnosztika
 • Intervenciós radiológia
 • Sugárterápia

Társadalomtudományi ismeretek:

 • Filozófia
 • Szociológia
 • Pszichológia
 • Pedagógia

Gyakorlatok:

 • Szakmai gyakorlatok (akkreditált, nagy forgalmú klinikai, kórházi radiológiai osztályokon)

Kiegészítő tantárgyak:

 • Idegen nyelvek
 • Testnevelés

7. Továbbtanulási lehetőségek:

Az Orvosi diagnosztikai analitikus szakon végzett hallgatók tanulmányaikat folytathatják az Egészségügyi mérnöki vagy Egészségügyi szociális munka mesterképzési szakokon, valamint karunk számos szakirányú továbbképzésére is beléphetnek (Klinikai kutatási munkatárs, Balneoterápia, Indiai gyógyászat stb.)

8. A szakma szépségei:

A modern diagnosztikai berendezések segítségével az emberi testről, annak szerveiről olyan metszeti majd 2 és 3 dimenziós képeket lehet készíteni, amire eddig csak az emberi test megnyitása (műtét) után volt lehetőség. A betegségek, különböző jó- és rosszindulatú elváltozások, így nagyon jól kimutathatók, s a műtét és kezelés ezután sikeresebbé tehető.

9. Elhelyezkedés:

A magyarországi gyógyintézetek (kórházak, klinikák) jelentős része már rendelkezik korszerű gépi berendezésekkel, melyek kezelésére az általuk nyújtott lehetőségek kihasználására egyre inkább felső fokú képzettség szükséges.
A különböző gyógyintézetek részéről ilyen szakemberek alkalmazása régi igény. A középfokú végzettség egyre inkább elégtelen a gyógyintézetek növekvő mennyiségi és minőségi feladatainak ellátására, így a jövőben egyre inkább mind a vezetői, mind a kezelői állások betöltésénél a főiskolai végzettség feltétlen előnyt fog élvezni.
Megfelelő nyelvtudás esetén – melyre az oktatás nagy súlyt fektet – az európai országokban való elhelyezkedés már napjainkban is nagy lehetőséget nyújt egy fiatal diplomás számára.

10. Részletes információk:

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
3515 Miskolc-Egyetemváros Stefánia épület
Tel: 46/565-111/2216
e-mail: rekefk@uni-miskolc.hu

11. Mintantervek

12. A szakirány tematikái

 

Ugrás vissza a tetejére