Prevenciós szájhigiénikus szakirányú továbbképzés

Nyilvántartási szám:

Oktatási Hivatal: FNYF/1775-3/2021

A szakirányú továbbképzés felelőse:

Dr. Faragó Ildikó egyetemi adjunktus

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Prevenciós szájhigiénikus

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Prevenciós szájhigiénikus

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

egészségügyi képzési terület

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltételei:

Orvos- és egészségtudomány képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél. Pedagógiai képzési területen gyógypedagógiai szakon vagy egészségügyi tanári szakon szerzett, legalább alapképzésben szerzett oklevél.

Képzési idő:

2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma:

60 kredit

 

A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az egészségtudomány eredményei alapján a szájüregben előforduló betegségek megelőzésével, az egészségvédelem és egészségnevelés alapjait ismerve, orális preventív tevékenységet végeznek, gondozzák a társadalom egyéneit és közösségeit e tekintetben is, ismerik a szájüregi egészség fejlesztésének lehetőségeit.

A prevenciós szájhigiénikus egészségnevelő tevékenységet végez a szájhigiéné szakterületén, személyre szabottan oktatja a betegeket, hozzátartozóikat. Tájékoztatja a beteget az orálhigiénével kapcsolatos ismeretekről, a szájüregben kialakuló lehetséges szövődményekről, a megelőzés lehetőségeiről, az adott kezelési módszer hatásairól. Együttműködik a beteggel, orvosokkal, az egészségügyi team egyéb tagjaival.

Képességeiket, preventív tevékenységeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik.

 

A prevenciós szájhigiénikus szakirányú továbbképzési szak kompetenciák kialakításának főbb moduljai képzésünkben:

 • Pszichológiai alapismeretek
 • Maxillofaciális anatómia
 • Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés pedagógiai alapelvei
 • Kommunikáció
 • Orális medicina
 • Infekciókontroll a fogászatban
 • A konzerváló és protetikai fogászat alapjai
 • Gyermekfogászat és fogszabályozás a dentálhigiénikusok számára
 • Betegdokumentációs ismeretek
 • Táplálkozástudomány
 • Betegjogi ismeretek
 • Fogászati pszichoszomatika
 • Szakdolgozat

A szakirányú továbbképzés indításának időpontja:

2024. szeptember

Jelentkezési határidő:

2024. augusztus 30.

(A keretszám korlátozott, a képzésre minimum 5, maximum 50 fő vehető fel.)

Költségtérítés:

150.000 Ft / félév

(A költségtérítési díj magába foglalja a képzési anyagok multimédiás formában történő megjelenítését, melyet félévente minden résztvevő megkap.)

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • jelentkezési lap – (letölthető innen)
 • szakmai jellegű önéletrajz
 • diploma másolat
 • igazolás a jelentkezési díj átutalásáról (3.000,- Ft, bővebb tájékoztatás a jelentkezési lapon)

Cím:

Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal

3515 Miskolc-Egyetemváros Stefánia épület

Kapcsolattartó:

 • Dr. Faragó Ildikó egyetemi adjunktus
  e-mail: ildiko.farago@uni-miskolc.hu
 • Sipos Zsolt intézeti ügyintéző
  e-mail: zsolt.sipos@uni-miskolc.hu
  telefon:46-365541/22-15

 

Ugrás vissza a tetejére