Ápolás és betegellátás alapszak (gyógytornász szakirány)

Szakismertetés:

Szakfelelős: Dr. Papp Miklós, egyetemi docens

1. A szak neve: Ápolás és betegellátás

2. Képzési forma, tagozat:
nappali tagozatos alapképzés

3. Képzési idő:

A képzési idő 8 félév, mely magában foglal az évközi gyakorlatokon kívül 1 félév klinikai gyakorlatot is.
A képzési idő átlagosan heti 26 óra.
A kontakt órák száma 2592 óra.
Levelező tagozaton hétvégente péntek-szombat.

4. A képzés célja:

A gyógytornász képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a mozgásszervi betegségek belgyógyászati,
traumatológiai, reumatológiai, pszichiátriai, sebészeti, neurológiai, ortopédiai és más betegségekkel kapcsolatos gyógyító eljárásokat, és képesek azok fizioterápiával befolyásolható részét – a diagnózist felállító, vagy a beteget egyébként kezelő orvos útmutatásának megfelelően – az általánosan elfogadott kezelési eljárásokkal önállóan gyógykezelni.
Képesek fizioterápiás és rehabilitációs terv készítésére és rehabilitációs programok végrehajtására.
A magas szintű szakmai képzés és hivatásra nevelés mellett kiemelkedően fontos, hogy a hallgatók elsajátítsák az értelmiségi léthez szükséges intellektuális igényeket, ismereteket.

5. A diploma megnevezése: gyógytornász-fizioterapeuta

6. Az ideális jelentkező:

 • fontosnak tartja az egészséges életmód szokásait, erről másokat is képes meggyőzni, rendszeresen sportol, képes önmaga testi-lelki harmóniáját megteremteni,
 • tiszteletben tartja a fogyatékosok és betegek jogait,
 • pozitív elfogadás, másság tisztelete, empátiás viszonyulás jellemzi,
 • képes fogyatékos, sérült emberekhez alkalmazkodni, velük szót érteni,
 • nyitott az emberi, családi problémák iránt, képes türelmes, tapintatos segítségnyújtásra.

7. Főbb tárgyak:

Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:

 • Anatómia, Funkcionális anatómia
 • Élettan, kórélettan
 • Biomechanika
 • Klinikumi ismeretek
 • Latin nyelv

Szakmai elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:

 • Mozgástani ismeretek
 • EBHKT
 • Fizioterápiás módszertani ismeretek
 • Klinikumi szakfizioterápiák
 • Rehabilitációs ismeretek

Társadalomtudományi ismeretek:

 • Szociológia
 • Pszichológia
 • Pedagógia

Gyakorlatok:
évköziszakmai gyakorlat, klinikai gyakorlat

Kiegészítő tantárgyak:

 • Idegen nyelvek
 • Testnevelés

8. Szakirány:

 • Gyógytornász

9. Továbbtanulási lehetőségek:

A Testnevelési Egyetemen, a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem másoddiplomás képzésein.

10. A szakma szépségei:

A gyógytornász mozgásterápiával foglalkozó felsőfokú végzettségű szakember, aki preventív, kuratív és rehabilitációs tevékenységet egyaránt végez. Az egészség megőrzésében, fejlesztésében és helyreállításában kulcsfontosságú szerepet játszik.

11. Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek:

Klinikákon, kórházakban, szanatóriumokban, rendelőintézetekben, háziorvosi szolgálatnál, rehabilitációs központokban.

12. Részletes információk:

MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar
3515 Miskolc-Egyetemváros, B3-B4 Épület
Tel: 46/565-111
Tel/fax: 46/365-541
e-mail:

rekefk@uni-miskolc.hu

13. Mintatantervek/tantárgyi tematikák

 

Ugrás vissza a tetejére