Ápolás és betegellátás alapszak (gyógytornász szakirány)

Szakismertetés:

Szakfelelős: Dr. Velkey Imre, főiskolai tanár

1. A szak neve: Ápolás és betegellátás

2. Képzési forma, tagozat:
nappali tagozatos alapképzés

3. Képzési idő:

A képzési idő 8 félév, mely magában foglal egy félév klinikai gyakorlatot is. A II. és a III. tanévet követően kötelező a nyári szakmai gyakorlat.
A képzési idő átlagosan heti 28 óra.
A kontakt órák száma 3630 óra.

4. A képzés célja:

A gyógytornász képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a mozgásszervi betegségek belgyógyászati,
traumatológiai, reumatológiai, pszichiátriai, sebészeti, neurológiai, ortopédiai és más betegségekkel kapcsolatos gyógyító eljárásokat, és képesek azok fizioterápiával befolyásolható részét – a diagnózist felállító, vagy a beteget egyébként kezelő orvos útmutatásának megfelelően – az általánosan elfogadott kezelési eljárásokkal önállóan gyógykezelni.
Képesek fizioterápiás és rehabilitációs terv készítésére és rehabilitációs programok végrehajtására.
A magas szintű szakmai képzés és hivatásra nevelés mellett kiemelkedően fontos, hogy a hallgatók elsajátítsák az értelmiségi léthez szükséges intellektuális igényeket, ismereteket.

5. A diploma megnevezése: gyógytornász-fizioterapeuta

6. Az ideális jelentkező:

 • fontosnak tartja az egészséges életmód szokásait, erről másokat is képes meggyőzni, rendszeresen sportol, képes önmaga testi-lelki harmóniáját megteremteni,
 • tiszteletben tartja a fogyatékosok és betegek jogait,
 • pozitív elfogadás, másság tisztelete, empátiás viszonyulás jellemzi,
 • képes fogyatékos, sérült emberekhez alkalmazkodni, velük szót érteni,
 • nyitott az emberi, családi problémák iránt, képes türelmes, tapintatos segítségnyújtásra.

7. Főbb tárgyak:

Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:

 • Anatómia, élettan
 • Biomechanika
 • Informatika
 • Latin nyelv

Szakmai elméleti ismeretek és gyakorlati készségek:

 • Mozgástani alapismeretek
 • Mozgásvizsgálat
 • Kineziológia-Pathokineziológia
 • Manuálterápiás ismeretek
 • PNF
 • Masszázs
 • Sztrecsing
 • Légzés és keringés fizioterápiája
 • Szülészet-nőgyógyászati fizioterápia
 • Csecsemő- és gyermekgyógyászati fizioterápia
 • Neurológiai fizioterápia
 • Traumatológiai fizioterápia
 • Ortopédiai fizioterápia
 • Reumatológiai fizioterápia
 • Rehabilitációs ismeretek

Társadalomtudományi ismeretek:

 • Filozófia
 • Szociológia
 • Pszichológia
 • Pedagógia

Gyakorlatok:
nyári szakmai gyakorlat, klinikai gyakorlat

Kiegészítő tantárgyak:

 • Idegen nyelvek
 • Testnevelés

8. Szakirány:

 • Gyógytornász

9. Továbbtanulási lehetőségek:

Testnevelési Egyetemen és Tudományegyetemek egészségnevelő másoddiplomás képzésein.

Egyetemünkön Gyermekrehabilitációs szakgyógytornász szakirányú továbbképzésen.

10. A szakma szépségei:

A gyógytornász mozgásterápiával foglalkozó felsőfokú végzettségű szakember, aki preventív, kuratív és rehabilitációs tevékenységet egyaránt végez. Az egészség megőrzésében, fejlesztésében és helyreállításában kulcsfontosságú szerepet játszik.

11. Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek:

Klinikákon, kórházakban, szanatóriumokban, rendelőintézetekben, háziorvosi szolgálatnál, rehabilitációs központokban.

12. Részletes információk:

MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar
3515 Miskolc-Egyetemváros, B3-B4 Épület
Tel: 46/565-111
Tel/fax: 46/365-541
e-mail:

rekefk@uni-miskolc.hu

13. A Gyógytornász-szak mintatanterve.pdf (1933 letöltés)

14. A szakirány tematikái

 

Ugrás vissza a tetejére