Klinikai kutatási munkatárs szakirányú továbbképzés

Nyilvántartási szám:

Oktatási Hivatal: FF/1575-4/2009.

A szakirányú továbbképzés felelőse:

 Dr. Szakolczai-Sándor Norbert egyetemi docens

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

 Klinikai kutatási munkatárs (CRA)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 Klinikai kutatási munkatárs (CRA)

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

 orvos- és egészségtudományi

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltételei:

 • Orvos és egészségtudományi képzési területen, valamint természettudományi képzési területen biológia, kémia, fizika szakokon szerzett oklevél;
 • Az előbbiektől eltérő, legalább alapképzésben szerzett oklevél, amelyet a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Képzési idő:

2 félév – 200 tanóra

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges kreditek száma:

60 kredit

 

A klinikai kutatási munkatárs stabil életpálya lehetőséget kínál, mely mind anyagilag, mind tudományos aktivitás tekintetében rendkívül sok előnyt biztosít a pozíciót betöltő személy számára. A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányú továbbképzési szakon végzők képesek lesznek klinikai vizsgáló helyek meghatározására és kiválasztására, etikai és egyéb engedélyek beszerzésére, klinikai vizsgálatok megszervezésére és dokumentálására. A munkatárs hivatott a tudományos megbeszélések szervezésére és moderálására, a vizsgáló helyek látogatására és ellenőrzésére. A kompetenciák közé tartozik a financiális feladatok menedzselése, minőségbiztosítási-, betegbiztonsági feladatok felügyelete, kutatási eredmények rögzítése és az eredmények publikálása, disszeminálása.

 

A klinikai kutatási munkatárs szakirányú továbbképzési szak kompetenciák kialakításának főbb moduljai képzésünkben:

 • A gyakoribb humán megbetegedések biomedicinális alapjai
 • Kiterjesztett tervezési és analitikai módszerek
 • Kísérletes munka tervezésének és kivitelezésének metodikája
 • Preklinikai vizsgálatok szervezése, jelentősége Klinikai vizsgálatok jelentősége
 • Üzleti menedzsment és egészségügyi közgazdaságtan alapjai Kutatásfinanszírozás és a vonatkozó etikai, jogi alapok

A gyakorlati képzésben részt vesz a Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága.

A szakirányú továbbképzés indításának időpontja:

2020. szeptember

Jelentkezési határidő:

2020. szeptember 18.
(A keretszám korlátozott, a képzésre minimum 5, maximum 20 fő vehető fel.)

Költségtérítés:

300.000 Ft / félév
(A költségtérítési díj magába foglalja a képzési anyagok multimédiás formában történő megjelenítését, melyet félévente minden résztvevő megkap.)

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • jelentkezési lap – (letölthető innen)
 • szakmai jellegű önéletrajz
 • diploma másolat
 • igazolás a jelentkezési díj átutalásáról (3.000,- Ft, bővebb tájékoztatás a jelentkezési lapon)

Cím:

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Dékáni Hivatal
3515 Miskolc-Egyetemváros Stefánia épület

Kapcsolattartó:

 • Dr. Szakolczai-Sándor Norbert
  e-mail: norbert.szakolczai@gmail.com
 • Kulcsár Kata igazgatási ügyintéző
  e-mail: efkkata@uni-miskolc.hu
  telefon: 46-565-111/22-15

 

Ugrás vissza a tetejére