Indiai gyógyászat – ájurvéda tanácsadó terapeuta szakirányú továbbképzés

 

Nyilvántartási szám:

Oktatási Hivatal: FF/1350-3/2014.

A szakirányú továbbképzés felelőse:

 Dr. Tompa Tamás főiskolai tanár

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

 Indiai gyógyászat – ájurvéda tanácsadó terapeuta

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

ájurvéda tanácsadó terapeuta

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

 orvos- és egészségtudományi

Képzési idő:

4 félév

A szakirányú továbbképzésre történő felvétel feltételei:

 • orvos- és egészségtudományi képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél;
 • egyéb képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél esetén további feltétel, hogy a jelentkezőnek a korábbi tanulmányai alapján legalább 20 kredit elismerhető legyen anatómiai, élettani, kórtani és elsősegélynyújtási alapismeretekből, vagy rendelkezzen ezen ismeretekből a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti egészségügyi modul részképzésben tett eredményes vizsgával.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

120 kredit

A képzés célja:

az ájurvéda filozófiáját, egészség és betegségképét ismerő szakemberek képzése, akik képesek önállóan életviteli tanácsadásra, tisztában vannak az ájurvéda alapvető diagnosztikai és terápiás eszközeivel (dietoterápia, pancsakarma, gyógynövény terápia), s azokat mind manualitásában, mind ismeretanyagában orvos irányítása mellett, illetve saját kompetenciájukon belől önállóan tudják alkalmazni. Az elméleti és gyakorlati oktatás során a hallgatók elsajátítják azokat a képességeket és készségeket, amely segítik az önálló probléma felismerést és szakmai kommunikációt. A hallgatók jártasságot szereznek az egyes betegségcsoportok prevenciójában, integratív szemléletében, megközelítésében és kezelésében. Az ájurvéda szemléletének megfelelően alkalmazni képesek az ismereteiket az egészség megőrzésében, a betegségek prevenciójában, a népbetegségek komplementer kezelésében, illetve a rehabilitációs tevékenységben.

 A képzés négy féléves, félévente 120 órás, az előadások, illetve gyakorlati órák minden második hétvégén péntek-szombat kerülnek megtartásra. Az oktatók magyar–indiai szakemberek, az angol nyelvű előadásokat tolmáccsal fordítjuk. A számonkérés nyelve magyar. Az egyes tantárgyakat gyakorlati-, vagy elméleti vizsga zárja le. Az utolsó félév ájurvéda-rendelőben töltendő kötelező szakmai gyakorlat, melyet a szakdolgozat elkészítése, megvédése követ.

 

A szakirányú továbbképzés indításának időpontja:

2023. szeptember

Jelentkezési határidő:

(A keretszám korlátozott, a képzésre minimum 10, maximum 40 fő vehető fel.)

Költségtérítés:

285.000 Ft / félév
(A költségtérítési díj magába foglalja a képzési anyagok multimédiás formában történő megjelenítését, melyet félévente minden résztvevő megkap.)

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • jelentkezési lap – (letölthető innen)
 • szakmai jellegű önéletrajz
 • diploma másolat
 • igazolás a jelentkezési díj átutalásáról (3.000,- Ft, bővebb tájékoztatás a jelentkezési lapon)

Cím:

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Dékáni Hivatal
3515 Miskolc-Egyetemváros Stefánia épület

Kapcsolattartó:

 • Dr. Szalkai Iván orvos, az ájurvéda gyógyászat szakértője
  e-mail: szalkai.ayurveda@gmail.com
  telefon: +36(30)985-1889
 • Sipos Zsolt igazgatási ügyintéző
  e-mail: zsolt.sipos@uni-miskolc.hu
  telefon: 46-565-111/22-15

 

Ugrás vissza a tetejére