Alapitvány

PRO VITA ALAPÍTVÁNY A MISKOLCI EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÉPZÉSÉRT

Az Alapítvány alapvető feladata, hogy hozzájáruljon a korszerű oktatáshoz, a képzés továbbfejlesztéséhez, a kutatáshoz szükséges informatikai és oktatástechnikai eszközök, egészségügyi műszerek, bemutató eszközök, könyvek, folyóiratok, egyéb eszközök biztosításához, a hazai egészségügyi és felsőoktatási intézményi kapcsolatok sokoldalú fejlesztéséhez, multimédiás tananyagok kidolgozásához, idegen nyelvű képzés kialakításhoz, a nemzetközi kapcsolatok bővítéséhez, továbbá az orvos és egészségtudományok területén született eredmények gyakorlati oktatásban való alkalmazásához.

Céljai az 1997. évi CLVI tv. 26. §. c./ pontja szerint:

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI tv. 26. §. c./. pontjának 3./- 4./-11./ alpontjaiban meghatározott közhasznú tevékenységek keretében támogatja az alábbi tevékenységeket:

Az Alapítvány támogatja:

  • A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar hallgatói és oktatói számára a képzés és továbbképzés, a kutatás és fejlesztés területén a helyi, regionális, országos és nemzetközi együttműködésben végzett programokban való részvételt, a hazai, külföldi tanulmányutakat, konferenciákon, nemzetközi szakmai rendezvényeken való részvételt, publikációk és kiadványok megjelentetését.
  • A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar hallgatói és oktatói számára szakmai tréningek szervezése, melyek biztosítják a betegségek felismerésével, kezelésével, gondozásával kapcsolatos és állandóan bővülő ismeretek elsajátítását, a megszerzendő és megszerzett képességek, képesítések állandó fejlesztését.
  • A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar hallgatói és oktatói számára partnerkapcsolatok kiépítése az egészségügy területén tudományos, szakmai és egyéb tevékenységet folytató hazai és külföldi szervezetekkel, természetes és jogi személyekkel.
  • Az egészségügyi tárgyú hazai és nemzetközi szakmai rendezvények szervezését.
  • A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar hallgatói és oktatói számára elő kívánja segíteni az esélyegyenlőséget, a képzésben és a továbbképzésben, ennek érdekében hallhatói és oktatói ösztöndíjrendszert épít ki és tart fenn.
  • A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar hallgatói és oktatói számára a képzésben, a továbbképzésben, a kutatásban és fejlesztésben szükséges mindennemű személyi és tárgyi feltételek megteremtését.

Tisztelettel kérjük és köszönettel fogadjuk el támogatását, melyet az Alapítvány bankszámlájára küldhet, vagy személyesen az Egészségügyi Kar dékáni hivatalában nyugta ellenében adhat át.

MKB Bank: 10 30 00 02 – 10 47 46 17 – 49 02 00 10

 

Köszönjük!

Ugrás vissza a tetejére