Pályázati felhívás NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA a 2023/2024. tanévre

A pályázat beadásának határideje: 2023. július 10. (hétfő) 12 óra

A pályázat benyújtásának helye: a kar Dékáni Hivatala.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak: a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik

 • államilag támogatott/állami ösztöndíjas illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben vesznek részt (az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak);
 • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azon hallgatók részesülhetnek, akik a 2022/2023-as tanév időszakában

 • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el; szakmai területükön kimagasló munkát végeztek; példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytattak.

A pályázatnak tartalmazni kell:

 1. 1. A mellékletekkel ellátott pályázati szöveget, amely a tanulmányok eredményeit, a nyelvvizsgákat, a szakmai tevékenységet, a közéleti, sport és egyéb tevékenységek leírását tartalmazza, az oktatásért felelős miniszternek címezve – egy eredeti és egy másolati – összesen két példányban a kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani, a fenti határidőig.
 2. 2. A pályázat mellékletei:
 • 1. számú melléklet: Pályázati Adatlap – Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2023/2024. tanév – kitöltve;
 • 2. számú melléklet: a szakmai, közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységek igazolásának felsorolását tartalmazza. Az 1. és 2. számú melléklet letölthető az Egyetem honlapjáról;
 • Idegennyelv ismeret hivatalos igazolása;
 • Szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetése a referenciát adó személy véleményével és aláírásával; • Szakmai és tudományos publikációk rövid ismertetése a szerző, a cím, a megjelenés idejének és helyének megjelölésével;
 • Egyéb kiemelkedő kulturális, sport, közéleti, társadalmi tevékenység leírása a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
 • A sorszámmal ellátott mellékleteket a 2. számú mellékletben sorszám szerint kell feltüntetni.

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

A pályázatokat a kari Tanulmányi Bizottság rangsorolja. A rangsorolást követően a hallgatóknak lehetősége nyílik a felterjesztésre javasoltak sorrendjét 2023. július 13-án a kar honlapján megtekinteni.

Jogorvoslati kérelem 2023. július 21-én (péntek) 12 óráig írásos formában az oktatási és minőségbiztosítási igazgatóhoz nyújtható be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz címezve, a kar által véleményezve, a rekoktatas@uni-miskolc.hu címre.

A pályázással kapcsolatos további részleteket az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a, a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 96-105. §-ai és a 4/2023. sz. rektori utasítás tartalmazzák.

Prof. Dr. Horváth Zita, rektor

A Pályázati adatlap itt tölthető le

 
Ugrás vissza a tetejére