Rekreáció mesterképzés

Rekreáció MSc szak

A szak ismertetése:

Szakfelelős: Dr. habil. Fritz Péter egyetemi docens

1. A szak neve: Rekreáció

2. Képzési forma, tagozat: teljes idejű (nappali), részidejű (levelező) mesterképzés

3. Képzési idő: A képzési idő 4 félév, amely magába foglalja a szakmai gyakorlatot is.

4. A képzés célja: A szak célja rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ez által hatékonyan hozzájárulnak a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

5. A diploma megnevezése: okleveles rekreáció irányító

6. Az ideális jelentkező a sporttudomány képzési terület alapképzési szakjainak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti testkulturális felsőoktatás szakjainak valamelyikén, a turizmus-vendéglátás alapképzési szakon, vagy a gyógytornász alapképzési szakon szerzett tudását egy modern, gyakorlatorientált, komplex tudományterületet felölelő mesterképzési szakon kívánja bővíteni abból a célból, hogy az egészségfejlesztés, az egészséges életmód fenntartás, és az aktív szabadidő eltöltés szolgáltatási területein vezető szakemberré válhasson.

7. Főbb tárgyak:

Sporttudományi ismeretkör:

• Alkalmazott terhelés-élettan

• Relaxációs technikák

• Alkalmazott rehabilitáció

• Mozgásos rekreáció I-II.

• Sport-és gyógymasszázs

• Rekreációs sporttevékenységek és mozgásformák I-II.

• Szellemi rekreáció

• Senior rekreáció

• Speciális rekreáció¬ fogyatékkal élők rekreációs tevékenységei

• Szakmai gyakorlat

Egészségtudományi ismeretkör:

• Életkorok humánbiológiája

• Mozgásszervi betegségek prevenciója

• Elsősegélynyújtás

• Táplálkozástan

• Addiktológia

• Fizioterápiás ismeretek

• Természetes gyógymódok

• Sportorvostan

Neveléstudomány és pszichológia ismeretkör:

• Szakkommunikáció

• Egészségfejlesztés

• Mentálhigiéné elmélete és gyakorlata

• Sportpszichológia

Társadalomtudományok ismeretkör:

• Szociálpszichológia

• Kutatás elmélete és gyakorlata

• Szabadidő szociológia

• Jogi ismeretek

Gazdálkodás-és szervezéstudomány ismeretkör:

• Vállalkozási ismeretek

• Vezetés-szervezés

• Marketing

• Projektmenedzsment

Rekreáció szervezés, rekreáció vezetés ismeretkör:

• Magyarország és a világ turizmus földrajza

• Rekreáció kutatás módszertana

• Esemény-menedzsment

• Egészségturizmus

Gyakorlatok: a tantárgyak jelentős részében folyamatos projektmunka az elméleti ismeretek azonnali gyakorlati tudássá alakítása érdekében. Összefüggő gyakorlat: a sporttudományi ismeretkörbe tartozó –levelező tagozaton – 2*30 óra szakmai gyakorlat I-II. tantárgyak keretében a II-III. félévben. Főbb területei: sport-wellness terület, gyermekek foglalkoztatásának gyakorlata, turizmus, sportturizmus területe. A hallgatók mindkét félévben attól függően választanak gyakorlóhelyet, hogy sport, egészségügyi vagy egyéb alapképzettséggel jöttek a képzésbe. A gyakorlat célja elsősorban az intézmények megismerése és a tevékenységek kipróbálása.

A hallgatók 3 fős kiscsoportokban meglátogatják a rekreációs munka különböző terepeit, wellness szállók, sportintézmények, közösségi és támogató szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, szolgálatok stb. A hallgatók a két különböző felévben tartott szakmai gyakorlaton a különböző időjárási viszonyok sajátosságai között és évszakhoz kötődő, különböző korcsoportok számára szervezhető rekreációs tevékenységekben szereznek gyakorlatot.

Kiegészítő (szabadon választható) tárgyak:

• Bor és gasztronómia– vendéglátói ismeretek

• Önismeret

• Ökoturizmus

• Úszás

• Anti-aging a turizmusban

• Tenisz

• Atlétika

• Pilátesz, jóga

• Gerinctorna

• Komplementer medicina

• Rekreáció pszichológiája

• Téli rekreációs sportok

• Fitoterápia

9. Továbbtanulási lehetőségek: Azok a szakemberek, akik a tudományos kutatás, a felsőoktatás területén képzelik el szakmai karrierjük bővítését, doktori iskolákban folytathatják tanulmányaikat. A Miskolci Egyetem a gazdaságtudomány területén, az állam-és jogtudomány területén, bölcsészettudományi területen, és műszaki tudományterületeken egyaránt működtet doktori iskolákat. Azon szakemberek számára, akiknek gyakorlatorientáltabb továbbképzési céljai vannak, az egyetem számos – különböző tudományterülethez tartozó – szakirányú továbbképzési lehetőséget is tud biztosítani.

10. A szakma „szépségei”: a három különböző tudományterületről érkező hallgatók a diploma megszerzésével olyan komplex sport- egészség- és gazdaságtudományi tudáscsomaggal felvértezve kezdhetik meg a munkájukat, amelynek révén újszerű, egészséges, szórakoztató és kulturált programokat tudnak kidolgozni és megvalósítani a lakosság számára a kisgyermekkortól az érettebb korosztállyal bezárólag. Az itt végzett szakemberek egyaránt hasznosíthatják kreativitásukat, vezető és szervező képességeiket, és mindig lesz lehetőségük arra, hogy az általuk megálmodott programokba egy-egy pillanatra résztvevőként is bekapcsolódhassanak, megszínesítve a mindennapi rutinfeladataik sorát.

11. Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek: a hallgatók komplex tudásuk révén egyaránt keresettek lesznek turisztikai, gyógyturisztikai, sport, szociális rekreáció és egészségügyi rendszerekhez tartozó magán és közfinanszírozott szolgáltatók körében. Szakterületükön elsősorban szervező, vezető pozíciók várnak az itt diplomát szerzett szakemberekre.

12. Részletes információk:

MISKOLCI EGYETEM Egészségügyi Kar

3515 Miskolc-Egyetemváros, Stefánia épület

Tel: 46/565-111

Tel/fax: 46/365-541

e-mail: rekefk@uni-miskolc.hu

13. Mintantervek/tantárgyi tematikák

 •

 

Ugrás vissza a tetejére