Újszászy Professzor Úrra emlékezik a Miskolci Egyetem

 

Megrendülve értesültünk a hírről, hogy Prof. Dr. Újszászy László 2014. január 17-én, 71 éves korában elhunyt. Távozásával hatalmas űrt hagyott maga után.

Professzor úr 1943-ban született, a híres falukutató professzor, Újszászy Kálmán gyermekeként.

Dr. Újszászy László osztályvezető főorvos, kandidátus, habilitált egyetemi oktató, több éven át a Miskolci Egyetem Gazdasági Tanácsának tagja. Nemzetközi hírű gasztroenterológus orvosként és tanárként több mint fél évszázados oktatói-kutatói tevékenységének tapasztalataival, kiemelkedő szakmai felkészültségével, a gyógyítás terén elért eredményeivel és az egészségtudományi képzésben végzett munkásságával jelentősen hozzájárult a Miskolci Egyetem elismertségéhez és hírnevéhez. Gyógyító, oktató és kutató tevékenysége mellett a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottság tudományos titkárának választották. Miskolc és a megye betegeiért kifejtett több évtizedes kiemelkedő orvosi tevékenységének, tudományos és közéleti szerepvállalásának méltó elismeréseként Miskolc Város Díszpolgárává avatták.

Professzor úr igazi polihisztor volt, szerteágazó érdeklődéssel és rendkívül széles látókörrel. Szakértője és gyűjtője a Kárpát-medence népi üvegtermékeinek, múzeumi kiadványok lektora, a számtalan tudományos orvosi publikációja, könyvfejezete és könyve mellett cikke jelent meg például a dohányzás történetéről is, írt meséket is, világutazó volt…

Nemzetközileg elismert tudományos tevékenysége mellett a régió közéletében is aktív volt: nevéhez fűződik a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának megalapítása.

Újszászy professzor úr a Miskolci Egyetemhez kapcsolódó egészségtudományi képzés indulásától kezdődően a karon folyó oktatás meghatározó személyisége és egyénisége. Kiemelkedő tárgyi tudásával, színes anekdotákkal tarkított előadásaival, mélyen szántó gondolkodásmódjával és sajátos humorérzékével mindig lenyűgözte hallgatóságát.

Életútja, tevékenysége és munkássága mellett mélységes hite és emberszeretete mindenki számára útmutató és példaértékű. Különleges egyéniségével, szavaival és írásaival az együttérzés, a jóság és emberség jegyében hatott a környezetében élőkre. Hálásak lehetnek, akik ismerték.

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar oktatói, dolgozói és hallgatói

A búcsúztatás helye és ideje a következő link:

UjszaszyLaszlo

 
Ugrás vissza a tetejére