Szakmai tudományos továbbképző konferencia

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Egészségtudományi Munkabizottsága és a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara 2012. december 7-én „Élettudományi kutatások legfrissebb eredményeinek gyakorlati hasznosítása” címmel szakmai – tudományos továbbképző konferenciát szervezett a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában. A program „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” c. TÁMOP-projekt keretében  született legújabb tudományos eredmények disszeminálásaként került megrendezésre.

A konferencia fővédnöki tisztét Prof. Dr. Patkó Gyula a Miskolci Egyetem rektora és Prof. Dr. Barkai László az Egészségügyi Kar dékánja vállalta. A konferenciát megnyitotta Dr. Kiss-Tóth Emőke az Egészségügyi Kar dékánhelyettese, a MAB Egészségtudományi Munkabizottság elnöke, Dr. Berkő Péter szülész-nőgyógyász főorvos, főiskolai tanár, az Orvos- és Egészségtudományi Szakbizottság elnöke és Prof. Dr. Gácsi Zoltán az Anyagtudományi Kar dékánja és a projekt szakmai vezetője. A szakmai tudományos előadásokat az Egészségügyi Kar oktatói tartották.

Dr. Fodor Bertalan az Egészségügyi Kar tudományos dékánhelyettes, tanszékvezető főiskolai tanár előadásának témája a nanomedicina helye napjaink diagnosztikus és terápiás eljárásaiban.

A betegségek kiváltó okainak jobb megértése révén áttörést jelenthet a nanomedicina, konkrétan a sejtszintű orvoslás lehetősége.

Számos felhasználási területe révén fontos szerephez juthat a korai és pontos diagnózis felállításában; a beteg szövetet, sejtet megcélozó irányított terápiákban illetve a sérült szövetek helyreállításában egyaránt.

Dr. Papp Miklós egyetemi docens, ortopéd főorvos az ízületi megtartó műtéteknél alkalmazható nanotechnológiáról tartott előadást, Autolog chondrocyta inplantatio címmel.

Juhászné Szalai Adrienn biológus, a kar tudományos segédmunkatársa, a naptejek nanoméretű alkotóelemeinek előnyeiről és kockázatairól beszélt. Különös hangsúlyt fektetve a fém-oxidok alkotóelemek méretének nanomérettartományúra csökkenésére, mely változás problémákat vet fel biztonságos alkalmazásuk tekintetében.

Dr. Berkő Péter főiskolai tanár, szülész-nőgyógyász főorvos témája az újszülöttek testi fejlettségük szerinti osztályozásának új módszere, az ÉFT/MDN-rendszer. Az új vizsgálómódszer az újszülöttek testi fejlettségének és tápláltsági állapotának az eddigieknél pontosabb vizsgálatára, és egyúttal korrekt nemzetközi összehasonlító vizsgálatok elvégzésére szolgál.

Demeter János mentőtiszt, főiskolai tanársegéd a reanimáció legújabb irányelveiről és gyakorlati alkalmazásáról tartott előadást. Az újraélesztés a hazai és nemzetközi sürgősségi ellátás egyik legfontosabb és legdinamikusabban fejlődő részterülete.  Az előadás a reanimáció elemei mellett az új törekvéseket, valamint a magyar és külföldi protokollokba illesztett újdonságokat is bemutatta.

A konferencia nagy érdeklődés mellett az Egészségügyi Szak- és Továbbképző Bizottság által nyilvántartott kreditpontszerző továbbképzésként is szolgált a felsőfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi szakdolgozók részére.

 
Ugrás vissza a tetejére