Védőnőképzés Fejlesztése

FEJLESZTÉSEK A VÉDŐNŐKÉPZÉSBEN,

VÁLTOZÁSOK A VÉDŐNŐI MUNKÁBAN

avagy: a Preventív Egészségtudományi Intézeti Tanszék munkatársai

a „Koragyermekkori Program”  sikeres megvalósításáért

Felmérések alapján napjainkban az iskolába járó sajátos nevelésű igényű gyermekek több mint egyharmada a fejlődésüket akadályozó rizikó- és védőtényezők korai azonosítása hiányában semmilyen fejlesztést nem kap élete első 6-7 évében. Az érintett gyermekek túl későn kezdett intervenciója azonban az iskolai tanulást, majd később a munka világában való elhelyezkedést nehezíti.

A problémát felismerve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet az Országos Tisztiorvosi Hivatallal együttműködve egy komplex, több száz szakember munkáját igénylő projektet indított, melynek célja a 0-7 éves korú gyermekekkel kapcsolatba kerülő alapellátás – így a védőnői hálózat – színvonalának és hatékonyságának növelése volt.

Az uniós forrásból megvalósuló TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori Programnak egyik eleme a védőnőképzés megújulását célozta, melynek munkájába karunk Preventív Egészségtudományi Intézeti Tanszékének négy munkatársa:

  • Dr. Kiss-Tóth Emőke,
  • Kissné Dányi Éva,
  • Simon Nóra és
  • Podhorszky Ágnes is bekapcsolódott.

Munkájuknak és a védőnőképzést folytató felsőoktatási intézményekkel folytatatott közös együttműködésnek köszönhetően a program keretében kidolgozásra kerültek a védőnők képzésének főbb irányvonalai, a védőnők országosan egységes gyakorlati követelményei, a gyakorlati képzéshez kapcsolódó – a védőnő hallgatók területi gyakorlati képzését irányító – oktató védőnői státusz szempontjai. A tanszék említett munkatársai tevékenyen részt vettek a koragyermekkori problémák felismerésére kidolgozott módszertani fejlesztések továbbadását célzó képzési anyagok lektorálásában, a védőnő hallgatók gyakorlati képzéséért felelős oktató védőnők továbbképzési tananyagának kidolgozásában. A módszertani és képzési anyagok véleményezésén és kidolgozásán túl jelentős részt vállaltak a képzések megvalósításában is.

A koragyermekkori zavarok felismerésére kidolgozott új szűrővizsgálati módszerek graduális oktatásban történő megismertetésére szabadon választható kurzust hirdettünk. Hallgatóink téma iránti érdeklődését mutatja, hogy minden végzés előtt álló védőnő hallgatónk részt vesz a jelenleg is folyó képzésben. Az új védőnői szűrővizsgálati módszerek megismertetése mellett kiemelten fontosnak tartjuk a hallgatók gyakorlati felkészítésének támogatását. Szeptember és október hónapban országosan közel 300, míg Borsod Abaúj Zemplén, Heves és Nógrád megyéből összesen 44 gyakorló védőnő vehetett részt az oktató védőnői feladatokra felkészítő tréningen, így hallgatóink nyári- és nagygyakorlataikat már nemcsak szakmailag kitűnő, hanem pedagógiailag is felkészült, mentori készségekkel rendelkező oktató védőnők mellett tölthetik.

 
Ugrás vissza a tetejére