Minta-gyakorlóhelyeket avatott az Egészségügyi Kar

2013. június 6-án a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán a végzős védőnő szakos hallgatók eskütételére és a védőnői minta-gyakorlóhelyeket jelképező táblák ünnepélyes átadására került sor. Az eseményen részt vett a kar vezetése, a megyei tisztifőorvos, a vezető védőnők, a gyakorlatvezető védőnők, a védőnőképzés oktatói, illetve a végzős védőnő szakos hallgatók.

Prof. Dr. Barkai László dékán köszöntőjében a hallgatókhoz, illetve az oktató védőnőkhöz szólva kiemelte a gyakorlati képzés jelentőségét a pályára való felkészítésben, valamint hangsúlyozta az Egészségügyi Kar és a gyakorlóhelyek közötti együttműködés  fontosságát. Ezt követően a hallgatók tanulmányait lezáró eskütételére került sor.

Dr. Kiss-Tóth Emőke dékánhelyettes, a Preventív Egészségtudományi Tanszék vezetője ismertette a gyakorlati képzés minőségének javítása céljából a TÁMOP „Kulcs” projekt keretében kidolgozott pilot-programot, melynek eredményeként Miskolcon és környékén hét védőnői körzet vált a képzés minta-gyakorlóhelyévé. A kari vezetés ezen legkiválóbb gyakorlóhelyek védőnői számára átadta a „Minta-gyakorlóhely” címet jelképező réztáblákat. Az ünnepség lezárásaként dékán úr és dékánhelyettes asszony gratulált a kitüntetésben részesülő gyakorlatvezető védőnőknek, és sok sikert kívánt a végzett hallgatóknak.

 
Ugrás vissza a tetejére