Ájurveda szakirányú továbbképzés

Tájékoztató az

Indiai gyógyászat – ájurveda tanácsadó terapeuta

szakirányú továbbképzésről

 

A keleti gyógyászatok alkalmazása iránti érdeklődés Európában, s hazánkban is folyamatosan növekszik. A wellness, a természetgyógyászat és a komplementer gyógyászat egymásba átfolyó, érdemben nem elkülönülő és nem elkülöníthető területek. Felsőfokú képzés ezen a területen homeopátia és akupunktúra kivételével (csak orvosok számára) nincs.

Az érdeklődést felismerve, s a szükségletet érzékelve a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara 2015 szeptembertől szakirányú továbbképzést indít el.

A továbbképzés alapítási engedély száma: FF/1350-3/2014

A továbbképzési program ISCED besorolása: ISCED 6

A továbbképzés időtartama: 2015. szeptember 18 – 2017. június 30. A képzés négy féléves, félévente 120 órás, minden második hétvégén szombat–vasárnap vannak az előadások, illetve gyakorlati órák. Az oktatók magyar–indiai szakemberek, az angol nyelvű előadásokat tolmáccsal fordítjuk. A számonkérés nyelve magyar. Az egyes tantárgyakat gyakorlati vizsga, vagy elméleti vizsga zárja le. A negyedik félévben kötelező szakmai gyakorlat van ayurveda rendelőben, valamint a szakdolgozat elkészítése, megvédése történik.

A továbbképzésre jelentkezési határidő: 2015. augusztus 21.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú (BsC, MsC, vagy annak megfelelő) végzettség. A nem egészségügyi szakon szerzett végzettség esetén a Természetgyógyászat egészségügyi alapmodul tanfolyam (11/1997. (V.28) NM rendelet)elvégzése szükséges. Igény esetén a modul elvégzésében segítséget tudunk nyújtani. A felvételhez szakmai önéletrajzot, motivációs levelet kell beküldeni, amely alapján történik a felvételi beszélgetésre történő berendelés.

A továbbképzés célcsoportja: keleti élettudományok iránt érdeklődő, felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek.

A képzés célja: olyan, az ayurveda filozófiáját, egészség és betegségképét ismerő szakemberek képzése, akik képesek önállóan életviteli tanácsadásra, tisztában vannak az ayurveda alapvető diagnosztikai és terápiás eszközeivel (dietoterápia, pancsakarma, gyógynövény terápia), s azokat mind manualitásában, mind ismeretanyagában orvos irányítása mellett, illetve saját kompetenciájukon belől önállóan tudják alkalmazni. Az elméleti és gyakorlati oktatás során a hallgatók elsajátítják azokat a képességeket és készségeket, amely segítik az önálló probléma felismerést és szakmai kommunikációt. A hallgatók jártasságot szereznek az egyes betegségcsoportok prevenciójában, integratív szemléletében, megközelítésében és kezelésében. Az ayurveda szemléletének megfelelően alkalmazni képesek az ismereteiket az egészség megőrzésében, a betegségek prevenciójában, a népbetegségek komplementer kezelésében, illetve a rehabilitációs tevékenységben.

A diploma kiadásának a feltétele: a vizsgák sikeres letétele, a diplomadolgozat megvédése.

A szakirányú továbbképzéssel kapott diploma felhasználható az egészségügyi és szociális alapellátásban, természetgyógyászati praxisban, wellness szolgáltatásban, oktatásban, orvosi tevékenységben.

A képzés díja félévente 285 000 Ft, amelyet több részletben lehet befizetni.

A képzés iránt érdeklődni lehet:

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar

Kapcsolattartó: Kassai Edit: +36(46) 565-111/26-79

vagy – szakmai kérdésekben – dr. Szalkai Iván +36(30)985-1889.

 
Ugrás vissza a tetejére