Az Egészségügyi Kar megújult Kari tanácsának ülése

2015. február 23-án tartotta az év első Kari Tanácsi ülését a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara.

Az esemény jelentőségét ezúttal az adta, hogy a 2014 decemberében megválasztott és kibővített új Kari Tanács ez alkalommal ülésezett először.

A napirendek megtárgyalását és a hivatalos programot megelőzően Dr. Kiss-Tóth Emőke, a kar dékánja ismertette az Kari Tanács tagságát érintő jelentős változtatások indokait, miszerint egyrészt a múlt év decemberében lejárt a tagok mandátuma, másrészt az utóbbi években a karon történt fejlődés és létszámemelkedés következtében égetően szükséges volt újraszervezni és bővíteni a kar legfőbb döntéshozó szervét. A bevezetőt követően Dékán Asszony a Kari Tanács elnökeként átadta a négy évre szóló megbízást a Tanács új szavazati jogú tagjainak, akiknek a decemberi összdolgozói értekezlet nagy számban megjelent tagjai adtak bizalmat szavazatukkal.

Az ünnepélyes megbízást, felkérést és gratulációt követően a Kari Tanács folytatta munkáját az előre meghatározott napirendi pontok szerint, melyek keretében döntést hozott szabályzatmódosításokról, kitüntetések adományozásáról, tantervmódosításról és személyi változásokról, valamint elfogadta a dékáni, gazdasági és hallgatói beszámolókat a múlt évi kari tevékenységről.

 

4 10

 
Ugrás vissza a tetejére