Együttműködési megállapodás a ME EK és a Semmelweis Kórház között

2015. április 15-én a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara és a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház között együttműködési megállapodás megkötésére került sor. A szerződést a Miskolci Egyetem részéről Prof. Dr. Torma András az egyetem rektora és Dr. Kiss-Tóth Emőke az Egészségügyi Kar dékánja, a Miskolci Semmelweis Kórház részéről Dr. Tiba Sándor főigazgató írta alá.

A miskolci székhelyű egészségtudományi képzés indulásától kezdve – klinikai háttér hiányában – a régió kórházaira támaszkodva, velük szoros együttműködésben tevékenykedik. A Miskolci Egyetem és a Miskolci Semmelweis Kórház közötti szakmai együttműködés több mint egy évtizedes múltra tekint vissza.

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara az egészségtudományok területén magas színvonalú oktatási és tudományos tevékenységet végez elsősorban a régió diplomás egészségügyi szakember-utánpótlásának biztosítása céljából, emellett kutatási tevékenysége országosan és nemzetközileg is elismert. Gyakorlatorientált egészségtudományi képzései számára a Miskolci Semmelweis Kórház stabil gyakorlóhelyi hátteret biztosít.

A Miskolci Semmelweis Kórház a régió egyik kiemelt fekvő- és járóbeteg-ellátó intézménye, szakemberei elismertek és magas színvonalú oktatási és kutatási tapasztalatokkal rendelkeznek.

A két intézmény közötti együttműködési megállapodás jelen megújítását az Egészségügyi Kar képzési palettájának, illetve kutatási/szolgáltatási portfóliójának kiszélesedése, a jogszabályi változások, valamint a Semmelweis Kórház szakmai tevékenységének jelentős bővülése indokolta.

Az elmúlt több mint egy évtized alatt az egészségtudományi képzés keretében a védőnőképzés mellett a gyógytornász, a képalkotó diagnosztikus és az egészségturizmus-szervező BSc alapképzések indultak, a szakirányú továbbképzési szakok és az akkreditált kreditpontszerző szakmacsoportos továbbképzések köre bővült. Ezen túlmenően a kar és a kórház szolgáltatási tevékenység keretében közösen tervezi kidolgozni és megszervezni innovatív diagnosztikai eljárások bevezetését.

A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház magas szinten biztosítja a gyakorlatorientált egészségtudományi képzések szakmai gyakorlatainak feltételrendszerét, mindezek által lehetőséget kapnak a hallgatók arra, hogy az elméleti tudást a gyakorlatba átültethessék, így beteg-közelben, „élesben” tanulhatnak, gyakorolhatnak.

A gyógytornász szakos hallgatók számára a kórház rehabilitációs részlegein mozgásszervi, reumatológiai, légzőszervi, kardiológiai és pszichoterápiás betegségek fizioterápiás kezelésére és rehabilitációjának gyakorlására nyílik mód. A védőnő szakos hallgatóink számára a Térségi Diagnosztikai Szűrőcentrum és a Nőgyógyászati Osztály nyújt lehetőséget a preventív gondozás elemeinek megismerésére. Az orvosdiagnosztikai laboratóriumi asszisztens felsőoktatási szakképzés akkreditálásához és működéséhez gyakorló bázist jelentenek a kórház laboratóriumi részlegei.

A szerződés aláírásával a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház ünnepélyesen és hivatalosan is a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának oktató kórházává vált.

Misek4 Misek3 Misek2 Misek1

 
Ugrás vissza a tetejére