Országos egyeztetés a védőnőképzésről

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán asszony kezdeményezésére 2016. november 22-én a jövő védőnőképzéséről egyeztető megbeszélésre került sor. A találkozót a 18/2016 (VII. 6.) EMMI rendelet – a képzési és kimeneti követelményekről (KKK) – hatályba lépése indokolta, mivel a 2017/2018-as tanév képzési programját az új KKK előírásai mentén szükséges átdolgozni, illetve meghirdetni. Az értekezés célja az új tantervek egységes elveinek kialakítása a védőnői szakma elvárásainak megfelelően. A megbeszélésen részt vettek Dr. habil. Szabó László, Gácsi Erika (Semmelweis Egyetem), Dr. Kósa Zsigmond, Gyulai Anikó, Jávorné Erdei Renáta, Moravcsik-Kornyicki Ágota, Rákóczi Ildikó (Debreceni Egyetemről), Karácsony Ilona (Pécsi Tudományegyetem) és házigazdaként Dr. Kiss-Tóth Emőke, Kissné Dányi Éva, Dr. Rucska Andrea (Miskolci Egyetem).

Az értekezleten megjelenteket Dr. Kiss-Tóth Emőke, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának dékánja köszöntötte, majd – mint az Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szakért felelős KKK- kidolgozó munkacsoport vezetője – beszámolt a kormányrendelet megalkotásának előzményeiről, egyeztetési folyamatairól, problémáiról és eredményeiről. Ezt követően vitaindító kiindulópontként Kissné Dányi Éva mesteroktató prezentálta a miskolci védőnőképzés jövőbeni átalakításának tervezetét. A részvevők feltették kérdéseiket, megvitatták az ajánlott tanterv óraszámára és gyakorlat-elmélet arányára vonatkozó kérdéseket, megosztva egymással a képzőintézményenkénti sajátosságokat és nehézségeket.

Az előre vivő konszenzussal végződött tanácskozáson szóbeli megállapodás született arra is, hogy a szoros kapcsolat és együttműködés továbbra is folyamatos marad a védőnőképzés minél hatékonyabb és színvonalasabb működtetése érdekében.

A védőnőképzést képviselő vezető oktatóknak köszönjük a megjelenést, és mindenkinek sok sikert kívánunk!

 
Ugrás vissza a tetejére